Khối các cơ quan Nội chính – Lực lượng vũ trang sơ kết phong trào thi đua 6 tháng

(Baonghean.vn) - Chiều 9/7, tại Bộ CHQS tỉnh Nghệ An Khối các cơ quan Nội chính - LLVT đã tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2013.

Tham dự Hội nghị có đại diện Ban Thi đua – khen thưởng tỉnh; đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách công tác thi đua khen thưởng của 9 đơn vị thuộc Khối cơ quan Nội chinh – LLVT đồng chí đại tá Bùi Hoài Thanh – Khối trưởng khối thi đua nội chính – LLVT chủ trì hội nghị.                                            Toàn cảnh hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm, công tác Thi đua – khen thưởng của Khối các cơ quan Nội chính Lực lượng vũ trang đã được triển khai sâu rộng, phát động thi đua đến từng tập thể, cá nhân trong toàn Khối, tạo khí thế thi đua sôi nổi góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch được giao; các đơn vị đã xây dựng chương trình, kế hoạch, chỉ tiêu thi đua cụ thể và thực hiện đúng quy trình nhiệm vụ.

Bên cạnh phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị, các đơn vị trong Khối đã đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; phong trào “cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới” và cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 4 ( Khóa XI) “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Hưởng ứng mạnh mẽ phong trào thi đua của bộ, ngành trung ương và UBND tỉnh, ngành nội chính – LLVT tỉnh tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước, giữ vững ổn định chính trị, trật tự xã hội, góp phần phát triển kinh tế.

Thảo luận tại Hội nghị, các đơn vị thống nhất một số nhiệm vụ cụ thể trong 6 tháng cuối năm, nhằm hoàn thành nhiệm vụ chính trị của từng ngành, đơn vị.


Trọng Kiên (Bộ CHQS tỉnh)