Khối thi đua các cơ quan Đảng Nghệ An phát huy tinh thần nêu gương trong cán bộ, người lao động

Mai Hoa

(Baonghean.vn) - Khối thi đua các cơ quan Đảng Nghệ an phát động tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên, người lao động trong thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; về cải cách hành chính, những điều đảng viên không được làm...

Nhiều mô hình, cách làm hay

Sáng 12/11, khối thi đua các cơ quan Đảng cấp tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động thi đua - khen thưởng năm 2021 trong khối, xác định những nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Đồng chí Phan Thị Hoan - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối các Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An, Khối trưởng khối thi đua các cơ quan Đảng chủ trì hội nghị.
Sáng 12/11, Khối thi đua các cơ quan Đảng cấp tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động thi đua - khen thưởng năm 2021, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Đồng chí Phan Thị Hoan - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối Các doanh nghiệp tỉnh Nghệ An, Khối trưởng Khối thi đua các cơ quan Đảng chủ trì hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Khối thi đua các cơ quan Đảng có 10 đơn vị, gồm: 6 ban và Văn phòng Tỉnh ủy; Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh; Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Nghệ An; Trường Chính trị tỉnh và Báo Nghệ An.

Trong năm 2021, mặc dù dịch bệnh Covid-19 chi phối nhiều đến hoạt động chuyên môn của các đơn vị trong khối, tuy nhiên trên cơ sở bám sát nhiệm vụ chính trị chung của tỉnh, của từng đơn vị để tổ chức nhiều hoạt động thi đua, tạo lan tỏa trong cho cán bộ, người lao động.

Các đơn vị đã tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của từng cán bộ, chuyên viên, đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị chuyên môn của mình, đóng góp vào thành tích chung của tỉnh.

Đồng chí Lê Quốc Khánh - Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham gia ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Lê Quốc Khánh - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham gia ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Trọng tâm là các cơ quan đã tham mưu và tham gia tích cực vào nhiều khâu, đảm bảo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 thành công trên phạm vi toàn tỉnh.

Các đơn vị chủ động tham mưu Tỉnh ủy ban hành nhiều nghị quyết, đề án nhằm cụ thể hóa việc triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Trần Quốc Khánh - Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Trần Quốc Khánh - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Trong năm, các đơn vị trong khối cũng đã tích cực tham mưu và tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cũng như xử lý nhiều vấn đề phát sinh trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo chung của tỉnh; chăm lo công tác an sinh xã hội, góp phần yên dân trong tình hình dịch bệnh Covid-19.

Nhiều tập thể, cá nhân các đơn vị trong khối được nhận nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước và Bằng khen, giải thưởng ở các cấp. 

Đồng chí Lê Văn Giáp - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tham gia ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Lê Văn Giáp - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tham gia ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Tại hội nghị, các đơn vị đã chia sẻ nhiều cách làm, kinh nghiệm trong công tác thi đua - khen thưởng. Đơn cử như Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy và Báo Nghệ An tổ chức đánh giá, xếp loại việc thực hiện nhiệm vụ chính tri của cán bộ, chuyên viên, người lao động hàng tháng, đảm bảo sát đúng và tạo động lực thi đua trong cán bộ; lấy kết quả xếp loại hàng tháng là một trong những căn cứ quan trọng để đánh giá xếp loại cả năm.

Một số đơn vị như Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tổ chức đánh giá, xếp loại theo các nhóm: lãnh đạo cơ quan, lãnh đạo cấp phòng và chuyên viên, từ đó khắc phục tình trạng xếp loại xuất sắc dồn vào các vị trí lãnh đạo.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Khôi - Phó trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy thảo luận tại hội nghị. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Nguyễn Mạnh Khôi - Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy thảo luận tại hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Một số đơn vị như: Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, Báo Nghệ An có hoạt động khen thưởng đột xuất cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc và khen thưởng tập thể, cá nhân có sáng kiến kinh nghiệm trong hoạt động chuyên môn; Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An đánh giá, xếp loại cán bộ, chuyên viên gắn với phong trào ở cơ sở được phân công theo dõi, đảm bảo cán bộ, chuyên viên gắn bó với cơ sở và khắc phục tính định tính trong đánh giá, xếp loại.

Đồng chí Trần Văn Hùng - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An tham gia ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Trần Văn Hùng - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An tham gia ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Phát huy tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên

Trên cơ sở thảo luận, hội nghị cũng đã thống nhất một số nội dung thi đua trọng tâm trong năm 2022. Cụ thể, các đơn vị tiếp tục phổ biến, quán triệt đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động.

Đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức các phong trào thi đua gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị chung của tỉnh, của mỗi đơn vị; phát huy tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên, người lao động trong thực hiện Chỉ thị 05 và Kết luận số 01 của Bộ Chính trị; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Kết luận số 21 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 26 của Chính phủ, Chỉ thị số 17 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan đơn vị; thực hiện những điều đảng viên không được làm…

Đồng chí Thanh - Phó trưởng ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Thái Hồng Thanh - Phó Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Các đơn vị trong khối tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực thực hiện có hiệu quả mục tiêu “kép” theo tinh thần “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid -19".

Tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, giúp đỡ xã nghèo, người nghèo; thi đua xây dựng văn hóa công sở, xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa…

Thay mặt khối thị đua các cơ quan Đảng, đồng chí Phan Thị Hoan thông qua các nhiệm vụ thi đua trọng tâm năm 2022 của khối. Ảnh: Mai Hoa
Thay mặt Khối thi đua các cơ quan Đảng, đồng chí Phan Thị Hoan thông qua các nhiệm vụ thi đua trọng tâm năm 2022 của khối. Ảnh: Mai Hoa

Tại hội nghị, các đơn vị đã bỏ phiếu xếp loại thi đua năm 2021 đối với các đơn vị; đồng thời đề nghị Chính phủ tặng Cờ thi đua đối với Trường Chính trị tỉnh và Cờ thi đua của UBND tỉnh đối với cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Các đơn vị cũng thống nhất bầu Báo Nghệ An đảm nhận nhiệm vụ Khối trưởng Khối thi đua các cơ quan Đảng năm 2022 và Ban Tổ chức Tỉnh ủy đảm nhận nhiệm vụ Khối phó.

Tin mới

Công Vinh ghi bàn trong trận đấu giao hữu giữa các ngôi sao Việt Nam và huyền thoại Dortmund

Công Vinh ghi bàn trong trận đấu giao hữu giữa các ngôi sao Việt Nam và huyền thoại Dortmund

(Baonghean.vn) - Danh thủ Lê Công Vinh - cựu tiền đạo Sông Lam Nghệ An ghi bàn thắng từ chấm penalty trong trận đấu giao hữu giữa các ngôi sao Việt Nam và huyền thoại Dortmund. Trận đấu diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh ngày 28/9, kết thúc với tỷ số 4 - 1 nghiêng về đội bóng của danh thủ Jan Koller.
Đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sỹ

Đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sỹ

(Baonghean.vn) - Trước ngày khai mạc Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An, chiều 28/9, Thường trực Tỉnh đoàn cùng các đại biểu dự đại hội đã về dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn) và tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn (xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương).
Tản văn: Ngoảnh mặt và đêm

Tản văn hay: Ngoảnh mặt và đêm

(Baonghean.vn) - Tản văn của Hồ Huy dù luôn có vẻ được viết bằng nỗi trải đời, bằng nhiều trăn trở dằn vặt, thì người đọc vẫn thấy những tia ánh sáng lóe lên ở phía sau những nỗi buồn. Khi viết về bóng đêm, Hồ Huy vẫn hé mở ra những ánh sáng. Khi viết về mặt đất, nơi tối tăm và chứa nhiều bí ẩn, Hồ Huy vẫn mô tả những mầm cây ươm chồi chuyển nhựa. 
Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 28/9

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 28/9

(Baonghean.vn) - Cảng Hàng không Vinh hoạt động trở lại; Các thủy điện thông báo xả lũ; Cửa Lò biển động, xuất hiện triều cường, sóng lớn… là những thông tin nổi bật ngày 28/9.
Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh: Nhiều hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An

Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh: Nhiều hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2022 - 2027, Ban Thường vụ Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh đã triển khai nhiều kế hoạch, chương trình, tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực, phù hợp với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.
Sân bay

Cảng hàng không Vinh hoạt động trở lại từ trưa 28/9

(Baonghean.vn) - Sau khi nhận định điều kiện thời tiết đảm bảo khai thác phục vụ hoạt động bay, các phương tiện, trang thiết bị, cơ sở hạ tầng đảm bảo điều kiện hoạt động bình thường, Cảng Hàng không Vinh chính thức mở cửa trở lại sớm hơn dự kiến.
Đội tuyển Việt Nam vô địch Giải giao hữu quốc tế: Mừng ít, lo nhiều?

Đội tuyển Việt Nam vô địch Giải giao hữu quốc tế: Mừng ít, lo nhiều?

(Baonghean.vn) - Giành ngôi vô địch một giải đấu giao hữu quốc tế tất nhiên là tin mừng của Đội tuyển Việt Nam trước thềm AFF Cup 2022. Nhưng chiến thắng quá dễ dàng trước Singapore (4-0) và Ấn Độ (3-0) lại khiến những người am tường lo nhiều hơn mừng, bởi những cữ dượt mới đây của thầy trò ông Park Hang-seo chưa đủ để nói lên điều gì trước đối thủ mạnh hơn phía trước.