Khối thi đua các cơ quan Đảng Nghệ An phát huy tinh thần nêu gương trong cán bộ, người lao động

(Baonghean.vn) - Khối thi đua các cơ quan Đảng Nghệ an phát động tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên, người lao động trong thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; về cải cách hành chính, những điều đảng viên không được làm...
Nhiều mô hình, cách làm hay
Sáng 12/11, khối thi đua các cơ quan Đảng cấp tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động thi đua - khen thưởng năm 2021 trong khối, xác định những nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Đồng chí Phan Thị Hoan - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối các Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An, Khối trưởng khối thi đua các cơ quan Đảng chủ trì hội nghị.
Sáng 12/11, Khối thi đua các cơ quan Đảng cấp tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động thi đua - khen thưởng năm 2021, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Đồng chí Phan Thị Hoan - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối Các doanh nghiệp tỉnh Nghệ An, Khối trưởng Khối thi đua các cơ quan Đảng chủ trì hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Khối thi đua các cơ quan Đảng có 10 đơn vị, gồm: 6 ban và Văn phòng Tỉnh ủy; Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh; Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Nghệ An; Trường Chính trị tỉnh và Báo Nghệ An.

Trong năm 2021, mặc dù dịch bệnh Covid-19 chi phối nhiều đến hoạt động chuyên môn của các đơn vị trong khối, tuy nhiên trên cơ sở bám sát nhiệm vụ chính trị chung của tỉnh, của từng đơn vị để tổ chức nhiều hoạt động thi đua, tạo lan tỏa trong cho cán bộ, người lao động.

Các đơn vị đã tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của từng cán bộ, chuyên viên, đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị chuyên môn của mình, đóng góp vào thành tích chung của tỉnh.

Đồng chí Lê Quốc Khánh - Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham gia ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Lê Quốc Khánh - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham gia ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Trọng tâm là các cơ quan đã tham mưu và tham gia tích cực vào nhiều khâu, đảm bảo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 thành công trên phạm vi toàn tỉnh.

Các đơn vị chủ động tham mưu Tỉnh ủy ban hành nhiều nghị quyết, đề án nhằm cụ thể hóa việc triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Trần Quốc Khánh - Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Trần Quốc Khánh - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Trong năm, các đơn vị trong khối cũng đã tích cực tham mưu và tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cũng như xử lý nhiều vấn đề phát sinh trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo chung của tỉnh; chăm lo công tác an sinh xã hội, góp phần yên dân trong tình hình dịch bệnh Covid-19.

Nhiều tập thể, cá nhân các đơn vị trong khối được nhận nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước và Bằng khen, giải thưởng ở các cấp. 

Đồng chí Lê Văn Giáp - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tham gia ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Lê Văn Giáp - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tham gia ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Tại hội nghị, các đơn vị đã chia sẻ nhiều cách làm, kinh nghiệm trong công tác thi đua - khen thưởng. Đơn cử như Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy và Báo Nghệ An tổ chức đánh giá, xếp loại việc thực hiện nhiệm vụ chính tri của cán bộ, chuyên viên, người lao động hàng tháng, đảm bảo sát đúng và tạo động lực thi đua trong cán bộ; lấy kết quả xếp loại hàng tháng là một trong những căn cứ quan trọng để đánh giá xếp loại cả năm.

Một số đơn vị như Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tổ chức đánh giá, xếp loại theo các nhóm: lãnh đạo cơ quan, lãnh đạo cấp phòng và chuyên viên, từ đó khắc phục tình trạng xếp loại xuất sắc dồn vào các vị trí lãnh đạo.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Khôi - Phó trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy thảo luận tại hội nghị. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Nguyễn Mạnh Khôi - Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy thảo luận tại hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Một số đơn vị như: Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, Báo Nghệ An có hoạt động khen thưởng đột xuất cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc và khen thưởng tập thể, cá nhân có sáng kiến kinh nghiệm trong hoạt động chuyên môn; Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An đánh giá, xếp loại cán bộ, chuyên viên gắn với phong trào ở cơ sở được phân công theo dõi, đảm bảo cán bộ, chuyên viên gắn bó với cơ sở và khắc phục tính định tính trong đánh giá, xếp loại.

Đồng chí Trần Văn Hùng - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An tham gia ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Trần Văn Hùng - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An tham gia ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Phát huy tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên

Trên cơ sở thảo luận, hội nghị cũng đã thống nhất một số nội dung thi đua trọng tâm trong năm 2022. Cụ thể, các đơn vị tiếp tục phổ biến, quán triệt đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động.

Đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức các phong trào thi đua gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị chung của tỉnh, của mỗi đơn vị; phát huy tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên, người lao động trong thực hiện Chỉ thị 05 và Kết luận số 01 của Bộ Chính trị; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Kết luận số 21 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 26 của Chính phủ, Chỉ thị số 17 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan đơn vị; thực hiện những điều đảng viên không được làm…

Đồng chí Thanh - Phó trưởng ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Thái Hồng Thanh - Phó Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Các đơn vị trong khối tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực thực hiện có hiệu quả mục tiêu “kép” theo tinh thần “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid -19".

Tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, giúp đỡ xã nghèo, người nghèo; thi đua xây dựng văn hóa công sở, xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa…

Thay mặt khối thị đua các cơ quan Đảng, đồng chí Phan Thị Hoan thông qua các nhiệm vụ thi đua trọng tâm năm 2022 của khối. Ảnh: Mai Hoa
Thay mặt Khối thi đua các cơ quan Đảng, đồng chí Phan Thị Hoan thông qua các nhiệm vụ thi đua trọng tâm năm 2022 của khối. Ảnh: Mai Hoa

Tại hội nghị, các đơn vị đã bỏ phiếu xếp loại thi đua năm 2021 đối với các đơn vị; đồng thời đề nghị Chính phủ tặng Cờ thi đua đối với Trường Chính trị tỉnh và Cờ thi đua của UBND tỉnh đối với cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Các đơn vị cũng thống nhất bầu Báo Nghệ An đảm nhận nhiệm vụ Khối trưởng Khối thi đua các cơ quan Đảng năm 2022 và Ban Tổ chức Tỉnh ủy đảm nhận nhiệm vụ Khối phó.

tin mới

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An triển khai chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An triển khai chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024

(Baonghean.vn) - Hội nghị quán triệt, triển khai chuyên đề năm 2024 về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An thu hút hơn 4.500 cán bộ, đảng viên và người lao động tham gia.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2024), sáng 17/5, đoàn cán bộ, công chức Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Người tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Liên và đền Chung Sơn, huyện Nam Đàn.

Huyện Nghĩa Đàn trao giải Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39-NQ/TW Bộ Chính trị về phát triển tỉnh Nghệ An

Huyện Nghĩa Đàn trao giải Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39-NQ/TW Bộ Chính trị về phát triển tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 16/5, Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Đàn tổ chức trao giải Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Triển khai cuộc thi báo chí viết về mô hình, điển hình 'Dân vận khéo' tiêu biểu tỉnh Nghệ An năm 2024

Triển khai cuộc thi báo chí viết về mô hình, điển hình 'Dân vận khéo' tiêu biểu tỉnh Nghệ An năm 2024

(Baonghean.vn) - Chiều 16/5, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức họp triển khai cuộc thi báo chí viết về mô hình, điển hình “Dân vận khéo” tiêu biểu tỉnh Nghệ An năm 2024. Đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp.

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên, Nam Đàn

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên, Nam Đàn

(Baonghean.vn) - Sáng 16/5, đoàn đại biểu Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã về Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn, tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa, tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn và sự kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn kiểm tra cải cách hành chính tỉnh đề nghị huyện Quỳnh Lưu cần chấn chỉnh hoạt động của Bộ phận Một cửa

Đoàn kiểm tra cải cách hành chính tỉnh đề nghị huyện Quỳnh Lưu cần chấn chỉnh hoạt động của Bộ phận Một cửa

(Baonghean.vn) - Đoàn kiểm tra của tỉnh Nghệ An đề nghị huyện Quỳnh Lưu cần chấn chỉnh hoạt động Bộ phận Một cửa, bố trí cán bộ công chức trực đầy đủ để tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân theo đúng quy định.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Luật Di sản văn hóa (sửa đổi)

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Luật Di sản văn hóa (sửa đổi)

(Baonghean.vn) - Chiều 14/5, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) và cho ý kiến về Tờ trình của Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035.

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An triển khai chuyên đề 'Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh' năm 2024

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An triển khai chuyên đề 'Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh' năm 2024

(Baonghean.vn) - Hội nghị quán triệt chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 của Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến đến 159 điểm cầu, với gần 6.500 cán bộ, đảng viên, người lao động tham gia.

Thúc đẩy 'tri thức hoá nông dân'

Thúc đẩy 'tri thức hoá nông dân'

Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, hỗ trợ cho nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, nông dân xuất sắc có đủ năng lực, điều kiện để thành lập hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa, là hạt nhân thúc đẩy quá trình "tri thức hoá nông dân".

Phát biểu của đồng chí Nguyễn Đức Trung tại lễ hội Làng Sen

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An: Lễ hội Làng Sen là dịp giới thiệu, quảng bá về văn hoá, mảnh đất, con người xứ Nghệ đến bạn bè trong nước và quốc tế

(Baonghean.vn) - Phát biểu khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2024, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhấn mạnh, Lễ hội là dịp giới thiệu, quảng bá về văn hoá xứ Nghệ, về mảnh đất, con người Nghệ An đến bạn bè trong nước và quốc tế.

Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ Đảng ủy Khối Các quan tỉnh Nghệ An

Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ Đảng ủy Khối Các quan tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 9/5, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt, rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm kỳ 2025-2030 theo Quy định số 50-QĐ/TW ngày 27/12/2021 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ.

Sâu sát cơ sở, vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân

Sâu sát cơ sở, vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân

(Baonghean.vn) - Ủy ban MTTQ các cấp huyện Nghĩa Đàn tích cực vận động người dân tham gia các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước. Các hoạt động góp phần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thể hiện rõ vai trò "cầu nối" bền chặt giữa Đảng, Chính quyền với Nhân dân.