Khối thi đua các cơ quan Đảng Nghệ An phát huy tinh thần nêu gương trong cán bộ, người lao động

Mai Hoa

(Baonghean.vn) - Khối thi đua các cơ quan Đảng Nghệ an phát động tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên, người lao động trong thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; về cải cách hành chính, những điều đảng viên không được làm...

Nhiều mô hình, cách làm hay

Sáng 12/11, khối thi đua các cơ quan Đảng cấp tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động thi đua - khen thưởng năm 2021 trong khối, xác định những nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Đồng chí Phan Thị Hoan - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối các Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An, Khối trưởng khối thi đua các cơ quan Đảng chủ trì hội nghị.
Sáng 12/11, Khối thi đua các cơ quan Đảng cấp tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động thi đua - khen thưởng năm 2021, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Đồng chí Phan Thị Hoan - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối Các doanh nghiệp tỉnh Nghệ An, Khối trưởng Khối thi đua các cơ quan Đảng chủ trì hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Khối thi đua các cơ quan Đảng có 10 đơn vị, gồm: 6 ban và Văn phòng Tỉnh ủy; Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh; Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Nghệ An; Trường Chính trị tỉnh và Báo Nghệ An.

Trong năm 2021, mặc dù dịch bệnh Covid-19 chi phối nhiều đến hoạt động chuyên môn của các đơn vị trong khối, tuy nhiên trên cơ sở bám sát nhiệm vụ chính trị chung của tỉnh, của từng đơn vị để tổ chức nhiều hoạt động thi đua, tạo lan tỏa trong cho cán bộ, người lao động.

Các đơn vị đã tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của từng cán bộ, chuyên viên, đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị chuyên môn của mình, đóng góp vào thành tích chung của tỉnh.

Đồng chí Lê Quốc Khánh - Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham gia ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Lê Quốc Khánh - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham gia ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Trọng tâm là các cơ quan đã tham mưu và tham gia tích cực vào nhiều khâu, đảm bảo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 thành công trên phạm vi toàn tỉnh.

Các đơn vị chủ động tham mưu Tỉnh ủy ban hành nhiều nghị quyết, đề án nhằm cụ thể hóa việc triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Trần Quốc Khánh - Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Trần Quốc Khánh - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Trong năm, các đơn vị trong khối cũng đã tích cực tham mưu và tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cũng như xử lý nhiều vấn đề phát sinh trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo chung của tỉnh; chăm lo công tác an sinh xã hội, góp phần yên dân trong tình hình dịch bệnh Covid-19.

Nhiều tập thể, cá nhân các đơn vị trong khối được nhận nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước và Bằng khen, giải thưởng ở các cấp. 

Đồng chí Lê Văn Giáp - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tham gia ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Lê Văn Giáp - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tham gia ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Tại hội nghị, các đơn vị đã chia sẻ nhiều cách làm, kinh nghiệm trong công tác thi đua - khen thưởng. Đơn cử như Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy và Báo Nghệ An tổ chức đánh giá, xếp loại việc thực hiện nhiệm vụ chính tri của cán bộ, chuyên viên, người lao động hàng tháng, đảm bảo sát đúng và tạo động lực thi đua trong cán bộ; lấy kết quả xếp loại hàng tháng là một trong những căn cứ quan trọng để đánh giá xếp loại cả năm.

Một số đơn vị như Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tổ chức đánh giá, xếp loại theo các nhóm: lãnh đạo cơ quan, lãnh đạo cấp phòng và chuyên viên, từ đó khắc phục tình trạng xếp loại xuất sắc dồn vào các vị trí lãnh đạo.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Khôi - Phó trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy thảo luận tại hội nghị. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Nguyễn Mạnh Khôi - Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy thảo luận tại hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Một số đơn vị như: Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, Báo Nghệ An có hoạt động khen thưởng đột xuất cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc và khen thưởng tập thể, cá nhân có sáng kiến kinh nghiệm trong hoạt động chuyên môn; Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An đánh giá, xếp loại cán bộ, chuyên viên gắn với phong trào ở cơ sở được phân công theo dõi, đảm bảo cán bộ, chuyên viên gắn bó với cơ sở và khắc phục tính định tính trong đánh giá, xếp loại.

Đồng chí Trần Văn Hùng - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An tham gia ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Trần Văn Hùng - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An tham gia ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Phát huy tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên

Trên cơ sở thảo luận, hội nghị cũng đã thống nhất một số nội dung thi đua trọng tâm trong năm 2022. Cụ thể, các đơn vị tiếp tục phổ biến, quán triệt đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động.

Đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức các phong trào thi đua gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị chung của tỉnh, của mỗi đơn vị; phát huy tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên, người lao động trong thực hiện Chỉ thị 05 và Kết luận số 01 của Bộ Chính trị; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Kết luận số 21 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 26 của Chính phủ, Chỉ thị số 17 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan đơn vị; thực hiện những điều đảng viên không được làm…

Đồng chí Thanh - Phó trưởng ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Thái Hồng Thanh - Phó Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Các đơn vị trong khối tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực thực hiện có hiệu quả mục tiêu “kép” theo tinh thần “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid -19".

Tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, giúp đỡ xã nghèo, người nghèo; thi đua xây dựng văn hóa công sở, xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa…

Thay mặt khối thị đua các cơ quan Đảng, đồng chí Phan Thị Hoan thông qua các nhiệm vụ thi đua trọng tâm năm 2022 của khối. Ảnh: Mai Hoa
Thay mặt Khối thi đua các cơ quan Đảng, đồng chí Phan Thị Hoan thông qua các nhiệm vụ thi đua trọng tâm năm 2022 của khối. Ảnh: Mai Hoa

Tại hội nghị, các đơn vị đã bỏ phiếu xếp loại thi đua năm 2021 đối với các đơn vị; đồng thời đề nghị Chính phủ tặng Cờ thi đua đối với Trường Chính trị tỉnh và Cờ thi đua của UBND tỉnh đối với cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Các đơn vị cũng thống nhất bầu Báo Nghệ An đảm nhận nhiệm vụ Khối trưởng Khối thi đua các cơ quan Đảng năm 2022 và Ban Tổ chức Tỉnh ủy đảm nhận nhiệm vụ Khối phó.

Tin mới

Thông tin nổi bật ngày 27/6

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 27/6

(Baonghean.vn) - Thường trực HĐND tỉnh thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7; Nông dân Nghệ An vất vả chống hạn cho chè; Mở rộng cảng cá Lạch Quèn; Cháy nhà, 1 người tử vong… là những thông tin nổi bật ngày 27/6.
Trường tiên tiến

Nghệ An: Mô hình trường tiên tiến tạo cơ hội cho học sinh được phát triển toàn diện

(Baonghean.vn) - Từ năm học 2022 – 2023, Nghệ An sẽ triển khai thí điểm mô hình trường tiên tiến tại 4 bậc học từ mầm non đến THCS. Việc triển khai mô hình nhằm thực hiện Quyết định 147/QĐ – UBND phê duyệt Đề án Thí điểm xây dựng trường mầm non, phổ thông tiên tiến theo xu thế hội nhập quốc tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2021-2030 và nhằm tạo bước đột phá trong đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo.
Đến năm 2025, Nghệ An phải giảm 5.587 người làm việc trong các cơ quan Nhà nước

Đến năm 2025, Nghệ An phải giảm 5.587 người làm việc trong các cơ quan Nhà nước

(Baonghean.vn) -  Thẩm tra về dự thảo nghị quyết phê duyệt tổng số người làm việc, lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp và tổ chức hội năm 2023, Ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Sở Nội vụ làm rõ phương án để giảm 5.587 biên chế đến năm 2025 do Bộ Nội vụ yêu cầu. 
Ứng dụng chuyển đổi số và theo dõi giám sát giao thông từ Trung tâm điều hành đô thị thông minh IOC thành phố Vinh. Ảnh: Nguyễn Hải

Chuyển đổi số là gì?

(Baonghean.vn) -  Chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số.
Tàu về neo đậu tại cảng cá Cửa Hội cuối tháng 5

Nghệ An kiểm soát, xử lý nhằm giảm nợ xấu

(Baonghean) - Những năm lại đây, cùng với các kênh đầu tư vốn khác ra nền kinh tế, hoạt động tín dụng của các ngân hàng tại Nghệ An diễn ra khá sôi động. Tuy vậy, hoạt động, giao dịch này luôn song hành với rủi ro phát sinh nợ xấu. 
Những mảnh đời khổ cực cần được giúp đỡ

Những mảnh đời khổ cực cần được giúp đỡ

(Baonghean.vn) - Đây là những hoàn cảnh khó khăn mà Hội LHPN thị xã Cửa Lò, các đoàn thể đang tổ chức kêu gọi giúp đỡ. Họ là những người dân sống bằng nghề buôn thúng bán mẹt, dù rất nỗ lực nhưng cuộc sống vẫn cơ cực, lại gặp tai hoạ bất ngờ, rất cần sự trợ giúp của cộng đồng.
Ngày trở lại đầy xúc cảm của trọng tài trẻ quốc gia

Ngày trở lại đầy xúc cảm của trọng tài trẻ quốc gia

(Baonghean.vn) -“Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An là giải đấu đặc biệt và đầy xúc cảm đối với tôi. Tôi đã từng là cầu thủ và bây giờ là trọng tài của giải đấu này” - Dương Duy Dũng nói trong ngày trở lại giải đấu trên vai trò của "người cầm cân nảy mực".
Hiện trường

Chủ quán bar bị bắt vì ma túy

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An cho biết đang tạm giữ hình sự 02 đối tượng Cao Đăng Hồng và Vương Nhật Minh về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Đặc biệt, Hồng luôn trang bị vũ khí “nóng” để chống trả lực lượng chức năng trong trường hợp bị vây bắt.
Tắm đập Hồ Thành. Ảnh: Huy Thư

Hồ Thành - 'Cửa Lò của vùng 5 Nam'

(Baonghean.vn) - Với địa hình đẹp, thoáng đãng, nguồn nước trong, sạch, những ngày qua, đập thủy lợi Hồ Thành xã Nam Kim (Nam Đàn) đã thu hút khá đông người dân trong và ngoài huyện về đây tắm mát, giải nhiệt. 
SLNA 'lao đao' vì ngoại binh

SLNA 'lao đao' vì ngoại binh

(Baonghean.vn) - Một thông tin không vui đối với người hâm mộ bóng đá Nghệ An là chấn thương nặng của Jong Mark khi vòng đấu thứ 5 V.League 2022 đã cận kề.