Khối thi đua Văn hóa - xã hội tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

(Baonghean.vn) - Chiều 26/11, Khối thi đua Văn hóa xã hội tỉnh tổ chức đánh giá công tác thi đua năm 2015 và triển khai nhiệm vụ 2016. Đồng chí Khối trưởng Nguyễn Thị Kim Chi, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục chủ trì hội nghị.

Theo đó năm 2015, 7 đơn vị trong khối đều có nhiều cố gắng tổ chức tốt các phong trào thi đua và đạt được nhiều kết quả thiết thực, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ được giao.

Qua bình xét, khối đã suy tôn 5/7 đơn vị xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong đó Đài PTTH Nghệ An, Ban Dân tộc tỉnh được đề nghị UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2015.

Toàn cảnh hội nghị.

Hội nghị cũng đề cử, bàn giao trách nhiệm trưởng khối cho Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch; Ban Dân tộc đảm nhận khối phó thi đua Văn hóa xã hội năm 2016. 

 
Hải Yến