'Không áp dụng hình thức công-tư khi xây dựng trụ sở nhà nước'

(Baonghean.vn) - Tiếp tục chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 2, sáng 31/10, dưới sự điều hành của bà Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu, đại biểu Quốc hội 4 tỉnh gồm: Trà Vinh, Hòa Bình, Lai Châu và Nghệ An thảo luận tại tổ về Dự án Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi).

Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khoá XIV.

Các đại biểu đều nhất trí với quan điểm, khu hành chính tập trung là tổ hợp trụ sở làm việc được quy hoạch và xây dựng tập trung tại một khu vực để bố trí cho nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị cùng sử dụng. Đồng thời, nhất trí với dự thảo luật tiếp tục duy trì thực hiện quản lý trụ sở làm việc theo mô hình phân tán như hiện nay, song đề nghị rà soát, bổ sung quy định về các biện pháp, chế tài đối với những cơ quan, đơn vị sử dụng trụ sở không đúng mục đích, đầu tư lãng phí, không phù hợp với công năng, nhu cầu sử dụng.

Trong trường hợp ngân sách nhà nước bố trí cho đầu tư trụ sở làm việc không đáp ứng được yêu cầu, cho phép áp dụng hình thức đầu tư đối tác công - tư để huy động các nguồn lực của xã hội cùng Nhà nước đầu tư, thỏa mãn nhu cầu về trụ sở làm việc phục vụ công tác quản lý nhà nước. 

Góp ý tại dự thảo luật nêu, việc đầu tư xây dựng trụ sở làm việc có thể được đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP), tuy nhiên, theo đại biểu Hồ Đức Phớc, Tổng Kiểm toán Nhà nước (đại biểu đoàn Nghệ An) cần bỏ quy định này khỏi dự thảo.

"Tôi sợ rằng sau này quy định này dễ bị lợi dụng và không an toàn. Hãy hình dung cơ quan Nhà nước giống một gia đình. Nhà chúng ta tự xây, chứ mời người khác đến xây rồi chia cho người ta một phần, cùng chung sống với nhau thì với trụ sở cơ quan Nhà nước tôi e rằng không bảo đảm tính uy nghi và bí mật, sau này sẽ lợi dụng. Một số khu đất vàng lại bắt đầu kêu gọi doanh nghiệp vào đầu tư, để các cơ quan Nhà nước có khi 2, 3 tầng, còn 6, 7 tầng bán ra ngoài, không loại trừ việc lợi dụng để cán bộ có thẩm quyền giải quyết có lợi ích trong này", ông Phớc bày tỏ. 

Đại biểu Hồ Đức Phớc phát biểu tại buổi thảo luận.

Vị đại biểu cho rằng, đã là trụ sở Nhà nước thì không áp dụng hình thức công-tư, "có tiền thì xây to, không có tiền thì xây nhỏ" để bảo đảm cơ quan nhà nước hoạt động ổn định.

Tổng kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc cũng đề nghị bỏ các điều mục quy định cho phép các cơ quan Nhà nước được sử dụng các văn phòng, trụ sở, hội trường, xe cộ… để cho thuê. 

"Tôi cho rằng không nên, vì nếu làm như vậy thì sẽ chạy theo lợi ích. Đã chạy theo lợi ích thì khi lập dự toán, đáng ra công trình chỉ làm 2 tầng thì người ta sẽ lập ra 5 tầng, đáng ra 2.000m2 nhưng lập dự toán 5.000 m2 để cho thuê. Cho thuê thì sau này sử dụng tiền này như thế nào? Nó sẽ không an toàn trong quá trình sử dụng", ông Phớc nêu quan điểm.

Đại biểu tỉnh Nghệ An cũng chia sẻ về quan niệm "thế nào là tài sản Nhà nước?". Ông Phớc cho biết, đối với các dự án BOT, khi cơ quan Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán một số dự án, cả hai Bộ Kế hoạch Đầu tư và Bộ Giao thông vận tải đều phát văn bản phản đối kiểm toán, cho rằng đây là tài sản tư nhân chứ không phải tài sản công. 

Theo đó, các trạm BOT là do tư nhân bỏ ra đầu tư, chỉ được xác lập tài sản công sau khi hết hạn, nghĩa là sau 20 năm hay sau 22 năm tùy theo hợp đồng. 

"Chúng tôi không đồng tình, đây là tài sản phục vụ lợi ích công cộng, do Nhà nước chỉ định tư nhân làm và được hoàn trả bằng quyền thu phí, thì phải xác định đây là tài sản Nhà nước. Thứ hai, khoản phí thu được theo Thông tư 15 của Bộ Tài chính thì đây là do Nhà nước quản lý. Kiểm toán có quyền kiểm toán. Đây là khái niệm, tôi cho rằng cần bổ sung, cần dự tính đến trong tương lai", Tổng Kiểm toán Nhà nước nêu quan điểm.

Liên quan đến quy định việc quản lý, sử dụng tài sản công được giám sát bởi cộng đồng tại Khoản 1, Điều 9, theo đại biểu Nguyễn Thanh Hiền, việc tổ chức giám sát và thành phần tham gia giám sát chưa được quy định rõ trong luật, khó khăn trong triển khai thực hiện, tính thực tế không cao. Hiện nay mới chỉ có quy chế giám sát đầu tư cộng đồng, chưa có các quy định về việc giám sát cộng đồng đối với các lĩnh vực khác như quản lý, sử dụng tài sản công. Do đó, đề nghị ban soạn thảo nghiên cứu, quy định rõ vấn đề này...

Tại khoản 3, Điều 31, đại biểu đề nghị ban soạn thảo nghiên cứu xem xét bỏ nội dung này. Bởi vì quy định như dự thảo sẽ khó áp dụng trong thực tế, không tạo được tính chủ động trong hoạt động của đơn vị, gây khó khăn trong việc trang bị thiết bị làm việc trong các cơ quan, thủ tục hành chính rườm rà khi thực hiện mua sắm tài sản công.

Liên quan đến khai thác, sử dụng tài sản tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích cho thuê hoặc kinh doanh dịch vụ tại Điều 54, 55 đại biểu đề nghị ban soạn thảo nghiên cứu, xem xét không nên quy định việc sử dụng tài sản tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích cho thuê hoặc kinh doanh dịch vụ trừ những trường hợp cần thiết được cơ quan có thẩm quyền xem xét. Đối với những tài sản không xử dụng hết công suất sẽ phải báo cáo cơ quan có thẩm quyền và có trách nhiệm điều phối để đảm bảo hiệu quả sử dụng tài sản công trong các cơ quan hành chính sự nghiệp

Trước đó, trình bày Tờ trình trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng khẳng định dự thảo Luật được xây dựng dựa trên những nguyên tắc chung nhất trong quản lý, sử dụng tài sản công theo hướng bao quát đầy đủ phạm vi, đối tượng, nội dung liên quan đến quản lý, sử dụng tài sản công; kế thừa những nội dung, quy định hiện hành còn phù hợp, đã được thực hiện ổn định, có hiệu quả trong thực tế; sửa đổi những quy định không còn phù hợp với thực tế và yêu cầu quản lý trong tình hình mới; phân định tài sản công phục vụ công tác quản lý, cung cấp dịch vụ công, tài sản công phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, tài sản công phục vụ sản xuất, kinh doanh./.

Dương Gim - Diệp Anh