Không có giấy đăng ký kết hôn, có ly hôn được không?

(Baonghean.vn) - Theo trình bày anh Nguyễn Văn B ở tại xã B, Quỳnh Lưu: Anh và vợ lấy nhau từ năm 2000, chung sống ổn định và đã có 2 con. Bây giờ vì hết tình cảm nên anh muốn ly hôn. Tuy nhiên anh và vợ không có đăng ký kết hôn.

Anh Nguyễn Văn B có hỏi : Bây giờ anh có cần phải gửi đơn lên Tòa án để yêu cầu ly hôn không? Và vấn đề con cái, tài sản sẽ được xử lí như thế nào?

Trọng Hải - Lâm Tùng