Không lắp đặt rào chắn tại đường ngang dân sinh mở bất hợp pháp

(Baonghean.vn) - Đó là phản hồi của ngành chức năng trả lời kiến nghị của cử tri thành phố vinh về đề nghị lắp đặt  rào chắn tự động đường dân sinh qua đường sắt tại một số tuyến đường thuộc địa bàn xã Nghi Liên để đảm bảo an toàn giao thông.

Theo ngành chức năng: trên địa bàn xã Nghi Liên (Thành phố Vinh) có 09 đường ngang hợp pháp (trong đó 06 đường ngang cảnh báo bằng biển báo, 02 đường ngang cảnh báo tự động, 01 đường ngang có gác), 03 đường dân sinh liên xã và 09 đường dân sinh hộ dân cắt qua tuyến đường sắt Thống Nhất.

Ảnh tư liệu minh họa.

Theo quy định của pháp luật: Đối với đường ngang hợp pháp việc lắp đặt hệ thống biển báo, đèn tín hiệu giao thông, hàng rào, chốt gác..do ngành đường sắt thực hiện. Đối với đường dân sinh (đường ngang bất hợp pháp do người dân tự mở) chính quyền địa phương phải thực hiện việc xóa bỏ, các trường hợp tạm thời cho phép tồn tại trong thời gian chờ xóa bỏ thì địa phương phải có các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông.

Vì vậy, không có căn cứ pháp lý để đề nghị ngành đường sắt lắp đặt rào chắn tự động tại các đường dân sinh qua đường sắt.

Để đảm bảo an toàn giao thông tại các lối đi dân sinh trên địa bàn, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Công văn số 6493/UBND-NC ngày 24/8/2017 yêu cầu thành phố Vinh tiến hành đóng 05 lối đi dân sinh hộ dân tại các vị trí Km314+945, Km314+970, Km314+990, Km314+998, Km315+017.Đối với 03 đường dân sinh liên xã, theo Quy chế phối hợp số 06/QCPH-BGTVT-UBND ngày 25/3/2013 giữa Bộ Giao thông vận tải với UBND tỉnh Nghệ An trong khi chưa xóa bỏ được thì trách nhiệm của UBND xã phải tổ chức cử người cảnh giới.

Đối với 06 đường ngang hợp pháp cảnh báo bằng biển báo, Ban An toàn giao thông tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản đề nghị Bộ GTVT nâng cấp thành đường ngang phòng vệ bằng cảnh báo tự động và lắp đặt cần chắn tự động tại Công văn số 2607/UBND-NC ngày 22/4/2016./.

Gia Huy