Không thu phí hạn chế phương tiện và giảm phí trước bạ ôtô


Không thu phí hạn chế phương tiện giao thông cá nhân đường bộ theo đầu phương tiện và giảm lệ phí chước bạ ôtô dưới 10 chỗ.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký ban hành Nghị quyết số 02 ngày 7/1/2013 về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu.

Theo đó, riêng về vấn đề một số loại phí, lệ phí đang áp dụng hoặc dự kiến áp dụng trên mặt hàng ôtô, Nghị quyết nêu rõ: Không ban hành chính sách thực hiện việc thu phí hạn chế phương tiện giao thông cá nhân đường bộ theo đầu phương tiện.

Đồng thời, giảm lệ phí trước bạ đối với mặt hàng ôtô chở người dưới 10 chỗ ngồi theo hướng: Nếu xe đăng ký lần đầu, mức thu chung là 10%, các địa phương được điều chỉnh tăng lên nhưng không vượt quá 50% mức quy định chung. Đối với ôtô đăng ký từ lần thứ 2 trở đi, mức thu chung sẽ giảm xuống 2% và thực hiện thống nhất trên toàn quốc./.


Theo (vov.vn) - L.T