Kiểm tra công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu tại Trung đoàn 764

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh do đại tá Trần Văn Hùng, Ủy viên ban thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đã tiến hành kiểm tra công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy tại Trung đoàn 764.
Ngày 2/5, Đại tá Trần Văn Hùng, Ủy viên ban thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh động viên cán bộ chiến sỹ tiểu đoàn 41 trung đoàn 764
Qua kiểm tra thực tế, Đại tá Trần Văn Hùng chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh yêu cầu cấp ủy, chỉ huy Trung đoàn 764 cần nâng cao hơn nữa chất lượng xây dựng chính quy, duy trì nghiêm túc kế hoạch huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị cho cán bộ, chiến sỹ, nhất là chiến sỹ mới; đảm bảo tốt công tác kỹ thuật cho các nhiệm vụ.
Chiến sỹ mới Trung đoàn 764 thực hành tư thế nằm bắn bắn bia số 7
Chỉ huy các cấp cần tăng cường công tác kiểm tra nắm chắc tình hình đơn vị, tình thân, tư tưởng của cán bộ, chiến sỹ nhất là chiến sỹ mới, tích cực phòng chống dịch bệnh trong mùa hè, bảo đảm quân số tốt nhất cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.