Kiểm tra quy chế dân chủ cơ sở tại huyện Quỳnh Lưu

(Baonghean.vn) - Thực hiện nhiệm vụ thành viên Ban chỉ đạo tỉnh về quy chế dân chủ cơ sở, ngày 07/12, đoàn công tác của Báo Nghệ An do đồng chí Lâm Văn Đoàn – Phó Tổng biên tập Báo Nghệ An làm Trưởng đoàn kiểm tra tình hình thực hiện quy chế dân chủ cơ sở của huyện Quỳnh Lưu năm 2015. Đồng chí Hồ Ngọc Dũng - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện QCDC huyện Quỳnh Lưu làm việc với đoàn.

Kiểm tra công khai quy định những việc "dân bàn, dân kiểm tra, dân giám sát" tại bộ phận một cửa xã Quỳnh Nghĩa.

Trước khi làm việc với Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở huyện Quỳnh Lưu, đoàn tiến hành kiểm tra kết quả thực hiện tại xã Quỳnh Nghĩa và một vài đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn.

Các thành viên đoàn kiểm tra làm việc với Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ xã Quỳnh Nghĩa.

Làm việc với đoàn kiểm tra, đại diện Ban chỉ đạo huyện Quỳnh Lưu cho biết: năm 2015, bên cạnh việc lãnh đạo, kiện toàn lại ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở sau Đại hội đảng các cấp, huyện tiếp tục huy động hiệu quả sức dân vào thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội và xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh đó, thành viên ban chỉ đạo huyện tiếp tục bám chương trình kiểm tra, giám sát về quy chế dân chủ cơ sở, phát động phong trào thi đua và tích cực triển khai quy chế giám sát, phản biện theo Quyết định 217 và 218 của Bộ Chính trị; khắc phục các tồn tại, khuyết điểm năm 2014; xây dựng được 2 điểm sáng về thực hiện QCDC tại Quỳnh Đôi và Quỳnh Lương.

Nhờ làm tốt quy chế dân chủ cơ sở nên cùng với việc duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7,07% so với cùng kỳ, Quỳnh Lưu đã huy động được trên 818 tỷ đồng xây dựng NTM, trong đó nhân dân đóng góp 366,1 tỷ đồng; có 6/12 xã đăng ký đã về đích NTM và 6 xã đang thẩm định; bình quân các xã đạt 14,4 tiêu chí, tăng 1,3 tiêu chí so với năm 2014; đã có 372/406 thôn xóm có nhà văn hóa.

Đồng chí Hồ Sĩ Hải - Trưởng Ban dân vận Huyện ủy, Phó Ban Thường trực Ban chỉ đạo QCDC huyện báo cáo kết quả tự kiểm tra của huyện Quỳnh Lưu.
Đồng chí Hồ Ngọc Dũng - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo QCDC huyện Quỳnh Lưu báo cáo bổ sung một số nội dung nổi bật trong thực hiện QCDC huyện.

Công tác thực hiện QCDC cơ sở ở Quỳnh Lưu vẫn còn một số tồn tại, hạn chế khi ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở một số xã còn hình thức, vai trò thanh tra nhân dân cấp xã, xóm chưa tốt; việc huy động sức dân tại một số khối xóm còn khó khăn, nhất các xóm giáo; một số doanh nghiệp chưa thực sự coi trọng quy chế dân chủ.

Đồng chí Lâm Văn Đoàn - Phó Tổng biên tập Báo Nghệ An, Trưởng đoàn phát biểu trao đổi một số nội dung qua kiểm tra với Ban chỉ đạo huyện

 Sau khi nghe phát biểu bổ sung của thành viên Ban chỉ đạo huyện và đoàn kiểm tra, đồng chí Lâm Văn Đoàn – Trưởng đoàn ghi nhận các ý kiến phát biểu bổ sung của huyện vào dự thảo báo cáo thực hiện quy chế dân chủ năm 2015, đồng thời chỉ ra một số hạn chế qua kiểm tra.

Để thực hiện tốt QCDC, trong thời gian tới huyện cần tiếp tục chỉ đạo kiện toàn cán bộ thôn xóm, nâng cao năng lực cán bộ cấp xã; kịp thời chỉ đạo để việc thực hiện QCDC ở các xã, tăng cường công khai các khoản thu quỹ phí; nâng cao vai trò của người dân tham gia vào xây dựng các đề án, kế hoạch quy hoạch sử dụng đất, phát triển kinh tế xã hội; có giải pháp để người dân tiếp cận với các chính sách hỗ trợ, đầu tư phát triển sản xuất của Nhà nước…

 Nguyễn Hải