Kiểm tra việc thực hiện công tác dân vận tại thành phố Vinh

(Baonghean.vn)- Ngày 17/9/2015, Đoàn công tác của Ban Dân vận tỉnh ủy Nghệ An kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 18 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác dân vận tại thành phố Vinh.

Đoàn kiểm tra làm việc với Thành ủy Vinh

Báo cáo của Thành ủy Vinh cho thấy, nhằm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 18, Ban chỉ đạo thành phố Vinh đã hướng dẫn cơ sở triển khai xây dựng chương trình hành động, Ban dân vận Thành ủy Vinh đôn đốc các đơn vị tổ chức thực hiện. Các đơn vị phường, xã tích cực xây dựng điểm sáng dân vận chính quyền và quy chế dân chủ, đó là tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về công tác dân vận, niêm yết công khai các thủ tục hành chính, các văn bản theo quy định tại trụ sở UBND phường, nhà văn hóa khối, xóm để nhân dân biết và thực hiện. Tại 25 phường, xã triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, công khai tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả bằng nhiều hình thức.

Sau khi làm việc với Thành ủy, UBND thành phố Vinh, Đoàn đã đi kiểm tra thực tế tại phường Đội Cung. Kết thúc buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đã ghi nhận và đánh giá cao việc thực hiện Chỉ thị 18 của Thủ tướng chính phủ về tăng cường công tác dân vận,  đồng thời đề nghị thành phố Vinh tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, đảng viên về việc thực hiện chỉ thị 18, nâng cao vai trò trách nhiệm của bộ phận tham mưu về công tác dân vận chính quyền và chỉ đạo thực hiện tốt mô hình dân vận khéo tại các phường, xã.

                                                                        Lam Hà

Đài TT-TH TP Vinh