Kiến nghị ban hành cơ chế, chính sách đặc thù cho Nam Đàn

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Viết Đường đề nghị huyện Nam Đàn cần rà soát, đánh giá, tổng kết việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh để từ đó đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù cho Nam Đàn.

Sáng 27/5, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do đồng chí Hoàng Viết Đường - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn có cuộc làm việc với huyện Nam Đàn về việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh tại huyện Nam Đàn.

Dự cuộc làm việc có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh. Ảnh: Thanh Lê

Khó triển khai chính sách

Thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh, huyện Nam Đàn có 13 nghị quyết có liên quan, áp dụng thực tiễn.

Đặc biệt các phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp đột phá đã được HĐND tỉnh ban hành cơ chế đặc thù tại Nghị quyết 307/2010/NQ-HĐND về một số cơ chế chính sách hỗ trợ huyện Nam Đàn phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020.

Theo đánh giá của huyện Nam Đàn, từ các Nghị quyết trên đã làm hệ thống kết cấu hạ tầng ngày càng đồng bộ, các cơ sở công nghiệp đi vào sản xuất ổn định và phát triển; nhiều cơ chế, chính sách, quy hoạch của huyện đã được phê duyệt và có tính khả thi, chất lượng nguồn nhân lực từng bước được nâng cao.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thanh Lê

Tuy nhiên, phản ánh của địa phương cho thấy, một số chính sách của Nghị quyết HĐND tỉnh đi vào cuộc sống nhưng vẫn còn gặp khó khăn trong quá trình triển khai.

Đơn cử như triển khai Nghị quyết số 71/2012-HĐND về ban hành cơ chế chính sách hỗ trợ xây dựng một số thiết chế  văn hóa - thể thao ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020, đơn vị được hưởng ít, giải ngân chậm, kinh phí hỗ trợ so với tổng mức đầu công trình, dự án, mô hình triển khai quá thấp nên rất khó để thực hiện.

Hay như triển khai Nghị quyết số 14/2017/NQ-UBND về một số chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An, quá trình triển khai Nam Đàn chỉ mới thực hiện 12/28 chính sách,…

Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn Đinh Xuân Quế báo cáo tình hình thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh. Ảnh: Thanh Lê

Dẫn chứng các danh mục trong thực hiện chính sách phát triển nông nghiệp của HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn Đinh Xuân Quế cho rằng, thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp Nam Đàn có 12/28 đã và đang thực hiện nhưng vướng về cơ chế và quy mô.

"Trong thực tế, nhiều chính sách khi triển khai gặp nhiều bất cập, khó thực hiện. Các chính sách hỗ trợ của tỉnh nên ở mức cao hơn và giảm bớt thủ tục, nhất là khó khăn trong thủ tục thanh toán. Tỉnh cần "cởi mở" hơn trong thủ tục thực hiện các chính sách" - ông Quế nói.

Cơ chế, chính sách đặc thù cho Nam Đàn

Làm việc với đoàn giám sát, huyện Nam Đàn đề xuất HĐND tỉnh khi ban hành Nghị quyết cần cân đối nguồn lực, quy mô thực hiện để chính sách đi vào thực tiễn cuộc sống.

Thực hiện chủ trương sáp nhập xóm, quy mô lớn hơn nhiều nên tất cả các nhà văn hóa xóm, khối hiện nay đều cần phải xây dựng lại với quy mô lớn, nên đề nghị HĐND - UBND tỉnh hỗ trợ cho các xóm, khối một số kinh phí để xây dựng nhà văn hóa.

Huyện đề nghị tỉnh tăng tiêu chí đầu tư công cho Nam Đàn; hỗ trợ một phần ngân sách chi thường xuyên...

Nam Đàn là một trong 4 huyện của cả nước được chọn làm điểm xây dựng huyện nông thôn mới của cả nước nhưng chưa được thụ hưởng chính sách đặc thù xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu.

“Thời gian tới đề nghị HĐND tỉnh tiếp tục ban hành một số cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ huyện Nam Đàn phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030 để tiếp tục xây dựng huyện Nam Đàn thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu” - Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn Đinh Xuân Quế đề xuất. 

Mô hình trồng dưa lưới ở Nam Đàn. Ảnh: Thanh Lê

Kết luận cuộc làm việc, đồng chí Hoàng Viết Đường ghi nhận, đánh giá cao kết quả Nam Đàn trong việc khai thác các nguồn lực thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Viết Đường đề nghị huyện Nam Đàn phối hợp các cấp khai thác, quản lý tốt cơ chính sách ưu tiên cho Nam Đàn đã được cấp trên cho chủ trương. 
Huyện cần rà soát, đánh giá, tổng kết kết quả thực hiện các Nghị quyết để từ đó có đề xuất với tỉnh, nhất là đề xuất tỉnh cần tiếp tục có cơ chế, chính sách đặc thù cho Nam Đàn; sớm đề xuất Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh sớm điều chỉnh, bổ sung, thay đổi Nghị quyết  307/2010/NQ-HĐND về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ huyện Nam Đàn phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030.

Trong đó, tỉnh cần hỗ trợ kinh phí quy hoạch cho Nam Đàn; tiếp tục ưu tiên cho Nam Đàn được hưởng 100% tiền sử dụng đất để xây dựng cơ sở hạ tầng và xây dựng nông thôn mới; ưu tiên định mức đầu tư công cho huyện Nam Đàn...