Kiến nghị cơ quan Công an vào cuộc nhằm giảm nợ thuế kinh doanh vận tải

(Baonghean.vn) - Tình trạng tổng nợ thuế và nợ khó thu trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu có xu hướng gia tăng. Nợ thuế trong lĩnh vực kinh doanh vận tải chiếm chủ yếu trong các hộ kinh doanh cá thể, vì vậy địa phương kiến nghị cơ quan Công an vào cuộc.
Đồng chí Hoàng Viết Đường - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc. Ảnh: Minh Chi
Thất thu và khó thu trong lĩnh vực kinh doanh vận tải

Chiều 26/4, HĐND tỉnh có cuộc làm việc với Chi cục Thuế huyện Quỳnh Lưu theo chương trình giám sát công tác thu ngân sách trên địa bàn tỉnh trong 3 năm 2016 – 2018.

Thông qua cuộc làm việc, đoàn giám sát ghi nhận, công tác thu ngân sách hàng năm trên địa bàn huyện có bước tăng trưởng cao. Cụ thể, năm 2016 đạt tổng thu trên địa bàn là 218,8 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ; năm 2017 tổng thu đạt 253,1 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ; năm 2018 đạt tổng thu 381,3 tỷ đồng, tăng 52% so với cùng kỳ.

Mặc dù công tác thu có mức tăng trưởng, tuy nhiên cơ cấu nguồn thu chưa hợp lý và chưa đảm bảo tính bền vững; chủ yếu thu từ tiền sử dụng đất; còn thuế công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh ngày càng sụt giảm, trong khi đó tốc độ tăng trưởng kinh tế của địa phương vẫn đạt 9 – 10%.

Bộ phận một cửa giải quyết thủ tục hành chính về thuế tại Chi cục Thuế Quỳnh Lưu. Ảnh: Minh Chi

Mặt khác, hằng năm, ngành Thuế đã có nhiều biện pháp đôn đốc, thu hồi nợ thuế đạt 97 – 100% chi tiêu giao, song tổng nợ thuế và nợ khó thu phát sinh hàng năm vẫn tăng cao. Điều đáng quan tâm là chỉ tiêu nợ thuế cho phép được Tổng Cục Thuế chỉ đạo là không vượt quá 5% tổng thu ngân sách trên địa bàn, nhưng thực tế nơi thuế trên địa bàn huyện vẫn còn hơn 10%.

Riêng đối với các hộ kinh doanh cá thể, tổng nợ thuế và nợ khó thu chủ yếu rơi vào các hộ kinh doanh vận tải. Đơn cử tại thị trấn Cầu Giát, tổng nợ thuế trên địa bàn là 718 triệu đồng (tính đến ngày 31/12/2018) thì nợ khó thu là hơn 426 triệu đồng, trong đó nợ trong lĩnh vực kinh doanh vận tải là 345 triệu đồng.

Tổng nợ thuế trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu ngày càng tăng.
Kết quả thu hồi nợ thuế trong 3 năm 2016 - 2018 tại huyện Quỳnh Lưu. Đồ họa: Hữu Quân

Cần có giải pháp giảm dần nợ thuế hàng năm

Từ thực tiễn này, Chi cục Thuế huyện Quỳnh Lưu và chính quyền thị trấn Cầu Giát kiến nghị cơ quan Công an quá trình kiểm tra hành chính cần kiểm tra chấp hành nghĩa vụ thuế để xử lý những trường hợp trốn thuế; hoặc thông qua các trung tâm đăng kiểm để giám sát và bắt buộc chủ xe thực hiện nghĩa vụ thuế kinh doanh vận tải trước khi tiến hành đăng kiểm.  

Tại cuộc làm việc, các thành viên đoàn giám sát đặt ra nhiều vấn đề liên quan đến hụt thu thuế công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh, phí và lệ phí. Việc rà soát, lập bộ thuế đối với các hộ kinh doanh cá thể đã đảm bảo đúng và đủ đối tượng; biện pháp xử lý đối với các trường hợp không chịu kê khai nộp thuế, kể cả thuế đất phi nông nghiệp; công tác hậu kiểm sau kê khai của các doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể… 

Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Quỳnh Lưu Nguyễn Văn Thắng giải trình lý do vì sao nợ thuế trên địa bàn tăng cao. Ảnh: Minh Chi

Kết luận tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Viết Đường đề nghị cấp ủy, chính quyền tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thu ngân sách trên địa bàn, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách, đảm bảo cân đối nguồn thu.

Nhấn mạnh, với cơ chế tự tính, tự kê khai và tự nộp thuế từ các đối tượng nộp thuế hiện nay dễ phát sinh trốn thuế, thất thu thuế, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Chi cục Thuế chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra thuế, đảm bảo thu đúng, thu đủ, đảm bảo công bằng, minh bạch giữa các đối tượng nộp thuế.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Viết Đường đề nghị Chi cục Thuế huyện Quỳnh Lưu quan tâm công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư liên quan về thuế.

Gắn với đó là tuyên truyền, hướng dẫn các doanh nghiệp về nghiệp vụ kế toán, đảm bảo chấp hành đúng các quy định pháp luật về tài chính, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển và nuôi dưỡng nguồn thu cho địa phương, chống thất thu thuế.

Chính quyền các cấp và cơ quan Thuế vào cuộc đôn đốc thu nợ đọng thuế, phấn đấu giảm dần nợ thuế hàng năm; đồng thời kiến nghị với cấp có thẩm quyền xử lý nợ đọng khó thu. Chi cục Thuế cũng cần quan tâm tiếp dân, đối thoại với dân, giải quyết tốt đơn thư liên quan về thuế.