Kiến nghị thu hồi các dự án không phù hợp hoặc kéo dài

(Baonghean.vn) - Chiều 10/10, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh có cuộc làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường theo chương trình giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh về chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phong hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện các công trình, dự án đầu tư trong 3 năm 2014 - 2016.

Ông Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên – Môi trường, trong 3 năm 2014 – 2016, tổng diện tích đất được phép chuyển đổi mục đích theo quy hoạch là 3.492 ha đất lúa; 1.326 ha đất rừng phòng hộ; 26 ha rừng đặc dụng. Trên cơ sở quy hoạch đó, HĐND tỉnh đã ban hành 5 Nghị quyết cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng  đất lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng để phục vụ 2.871 dự án.

Cụ thể, chuyển đổi 3.000,44 ha đất lúa; 243,42 ha rừng phòng hộ; 5,71 ha rừng đặc dụng.

Tuy nhiên, số diện tích đưa vào sử dụng sau chuyển đổi đạt thấp, gồm  824,13/3.249,57 ha được chuyển đổi, chiếm hơn 25%. Và số công trình, dự án đã triển khai thực hiện chỉ có 1.006/2.871 dự án thuộc diện chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chiếm 35,04% dự án.

Đáng quan tâm là trong số 2.871 công trình, dự án được HĐND tỉnh cho phép chuyển đổi mục đích sử dung đất để thực hiện có 331 công trình, dự án chưa thực hiện và không đăng ký thực hiện tiếp.

Ông Võ Duy Việt – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, thừa nhậ một số tồn tại, hạn chế. Ảnh: Minh Chi

Từ thực tiễn giám sát một số địa phương và qua báo cáo của Sở, tại cuộc làm việc, các thành viên đoàn giám sát đã đề nghị Sở Tài nguyên – Môi trường làm rõ nhiều vấn đề băn khoăn liên quan đến công tác thẩm định. Nêu băn khoăn tỷ lệ thực hiện các dự án cũng như sử dụng đất sau chuyển đổi đạt thấp, ông Nguyễn Đình Hòa – Bí thư Thị ủy Thái Hòa, thành viên đoàn giám sát đề nghị Sở Tài nguyên – Môi trường làm rõ trách nhiệm của ngành trong công tác thẩm định nhu cầu sử dụng đất của từng dự án; các dự án được đưa vào danh mục trình cơ quan thẩm quyền đã đảm bảo các điều kiện theo quy định; công tác thành tran, kiểm tra việc tổ chức thực hiện.

Ông Võ Duy Việt – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, thừa nhận, việc chuyển đổi mục đích sử dung đất để thực hiện các công trình, dự án thời gian quan trên địa bà tỉnh vẫn đang đặt ra một số tồn tại, hạn chế.

Đoàn giám sát trực tiếp tại dự án bến xe phía Nam, sau 8 năm giao đất hiện đã dứng dự án. Ảnh: Minh Chi

Liên quan đến trách nhiệm, ông Việt cho rằng, Sở là cơ quan trung gian trong việc tổng hợp danh mục và thẩm định, nhưng trách nhiệm trực tiếp từ công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và đề xuất danh mục các dự án thu hồi hay chuyển đổi mục đích sử dụng đất là từ cấp huyện.

Mặt khác còn là trách nhiệm của các ngành, thể hiện trong các khâu chấp nhận chủ trương đầu tư, phê duyệt quy hoạch chi tiết, xác định quy mô, diện tích dự án (theo từng ngành, lĩnh vực).

Ông Việt cũng cho biết thêm, mặc dù chưa có thanh tra, kiểm tra chuyên ngành các dự án, công trình dự án sử dụng đất sau chuyển đổi mục đích, nhưng hàng năm Sở đều tiến hành thanh tra theo kế hoạch của ngành, trong đó có nội dung này và tiến hành kiểm tra đột xuất theo đơn thư và phản ánh của báo chí.

Ông Lê Hồng Vinh kết luận tại hội nghị. Ảnh: Minh Chi

Kết luận tại cuộc làm việc, bên cạnh chỉ ra một số tồn tại, bất cập, thậm chí là kẽ hở, ông Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị Sở Tài Nguyên và Môi trường tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tổ chức tập huấn và hướng dẫn các huyện làm tốt công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm, đặc biệt đề xuất danh mục các công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất sát thực tế. 

Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh cũng đề nghị Sở cần đánh giá tác động của công trình, dự án đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường. Quá trình tham mưu thẩm định các công trình, dự án đề nghị đảm bảo thực hiện đầy đủ các quy định. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, rà soát tổng thể các công trình, dự án, kể các các dự án chuyển nhượng, từ đó kiến nghị thu hồi các dự án không phù hợp hay kéo dài…

Minh Chi