Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid -19 tỉnh Nghệ An

Thành Duy 25/08/2021 21:08

(Baonghean.vn) - Ngày 25/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã ban hành Quyết định số 623 - QĐ/TU thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid -19 tỉnh Nghệ An. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký thay thế Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid -19 hiện hành.

Theo đó, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm Trưởng ban.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm Phó trưởng ban. Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm Phó trưởng Ban Thường trực. Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid -19 tỉnh Nghệ An còn có 32 thành viên khác.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid -19 tại huyện Diễn Châu. Ảnh tư liệu: Thành Duy

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid -19 tỉnh Nghệ An có nhiệm vụ chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện toàn diện công tác phòng, chống dịch Covid -19 đảm bảo tập trung, thống nhất, xuyên suốt, dứt khoát, quyết liệt, hiệu quả.

Đồng thời, chỉ đạo Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid -19 và cơ quan có thẩm quyền của tỉnh quyết định áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo chủ trương của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia, phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương.

Việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid -19 của tỉnh được thực hiện theo chỉ đạo chung của lãnh đạo chủ chốt Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống dịch Covid -19 trong toàn quốc. Theo đó, ngày 24/8, lãnh đạo chủ chốt họp để nghe Ban Cán sự Đảng Chính phủ báo cáo về tình hình dịch bệnh và công tác triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid -19 tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư chủ trì, cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch nước; Phạm Minh Chính - Thủ tướng Chính phủ; Vương Đình Huệ - Chủ tịch Quốc hội; Võ Văn Thưởng - Thường trực Ban Bí thư và đại diện các ban, bộ, ngành.

Sau khi nghe ý kiến của các cơ quan, các đồng chí dự họp, lãnh đạo chủ chốt thảo luận, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận nhiều nội dung quan trọng, trong đó thống nhất phân công đồng chí Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch; trực tiếp chỉ đạo, điều hành tập trung, thống nhất từ Trung ương xuống địa phương, đáp ứng yêu cầu huy động nhanh nhất, hiệu quả nhất mọi nguồn lực, biện pháp để sớm ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh trên phạm vi cả nước. Các đồng chí bí thư tỉnh ủy, thành ủy trực tiếp chỉ đạo công tác phòng, chống dịch.

Trước đó, ngày 23/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đã ký ban hành Công điện số 1102/CĐ-TTg về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19 trên toàn quốc.

Cùng ngày, Tỉnh ủy Nghệ An đã có Công văn số 580-CV/TU gửi ban thường vụ huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc truyền đạt ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy đề nghị kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 ở địa phương, đơn vị do đồng chí Bí thư cấp ủy làm trưởng ban, nhằm đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất, xuyên suốt, dứt khoát, quyết liệt, hiệu quả và chịu trách nhiệm về kết quả công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.

Chỉ đạo thành lập Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch các cấp do đồng chí Chủ tịch UBND (trưởng cơ quan) đứng đầu; quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, phân công ứng trực 24/24h để kịp thời tiếp nhận, xử lý, báo cáo theo thẩm quyền mọi vấn đề liên quan phòng, chống dịch trên địa bàn.

Thường trực Tỉnh ủy cũng yêu cầu ban thường vụ các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc tiếp tục tích cực triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 cấp tỉnh và của đơn vị về phòng, chống dịch trên địa bàn.

Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid -19 tỉnh Nghệ An
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO