#kinh doanh gas

10 kết quả

Sẽ phân cấp quản lý kinh doanh gas cho cấp huyện

Sẽ phân cấp quản lý kinh doanh gas cho cấp huyện

(Baonghean) - Trên địa bàn Nghệ An hiện có 829 cửa hàng kinh doanh bán lẻ khí hóa lỏng (còn gọi là gas hoặc LPG) với 17 nhãn hiệu gas khác nhau. Với hệ thống đó, theo đánh giá cơ bản đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng. Tuy nhiên, để quản lý sâu sát hoạt động kinh doanh lĩnh vực này trong địa bàn rộng, ngành Công thương tham mưu cho UBND tỉnh phân cấp quản lý cho cấp huyện.
Bộ Công Thương sẽ sửa điều kiện kinh doanh gas

Bộ Công Thương sẽ sửa điều kiện kinh doanh gas

Nhằm sửa đổi các thủ tục hành chính theo hướng tạo thuận lợi cho doanh nghiệp (DN), ngày 27/9 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh đã chủ trì hội nghị lấy ý kiến DN về các quy định thủ tục hành chính ngành công thương. Trong đó, Nghị định 19/2016/NĐ - CP về kinh doanh khí (Nghị định 19) nhận nhiều ý kiến bức xúc từ các DN.