Kinh nghiệm quản lý chi bộ đông đảng viên

(Baonghean) - Trên địa bàn TP. Vinh hiện nay không ít chi bộ có số lượng đảng viên trên 100 đồng chí. Bên cạnh những thuận lợi thì thực tế đó đặt ra những khó khăn trong công tác sinh hoạt, quản lý đảng viên.
Báo Nghệ An có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Trường Sơn - Bí thư Chi bộ khối 10, Đảng ủy phường Trường Thi, TP. Vinh về những kinh nghiệm, giải pháp quản lý, nâng cao chất lượng sinh hoạt ở chi bộ có đông đảng viên.

P.V: Đồng chí có thể cho biết về tình hình của Chi bộ khối 10, phường Trường Thi?

Đồng chí Nguyễn Trường Sơn: Chi bộ khối 10 có 143 đảng viên, trong đó có 9 đảng viên được miễn sinh hoạt. Phần lớn đảng viên là những người đã nghỉ hưu, có trình độ nhận thức, trình độ lý luận chính trị cao, bản lĩnh vững vàng. Chi bộ chúng tôi có số đảng viên đông nhất trong toàn Đảng bộ và có truyền thống đoàn kết, đồng thuận, nhất trí cao, đấu tranh thẳng thắn.

Tuy nhiên, với đặc thù đảng viên rất đông, chúng tôi gặp không ít khó khăn, nhất là địa điểm để tổ chức sinh hoạt là nhà văn hóa khối không đáp ứng được diện tích. Bình quân tuổi đời, tuổi Đảng của đảng viên cao, sức khỏe yếu nên có phần khó khăn trong công tác quản lý đảng viên, chất lượng sinh hoạt và tham gia học tập nghị quyết. Một số ít đảng viên có tư tưởng là đã nghỉ hưu nên ngại va chạm, đấu tranh, chưa thực sự vui vẻ, nhiệt tình nhận nhiệm vụ khi tổ chức đảng phân công.

Nhà văn hóa khối 10, phường Trường Thi (TP. Vinh) không đủ diện tích để sinh hoạt chi bộ. Ảnh: Thành Duy
P.V: Vậy với một số lượng đảng viên đông như thế, giải pháp nào để nâng cao được chất lượng sinh hoạt, công tác quản lý đảng viên?

Đồng chí Nguyễn Trường Sơn: Chi ủy luôn quán triệt rằng, công tác quản lý đảng viên là nhiệm vụ hết sức quan trọng của cấp ủy. Có làm tốt công tác này thì Đảng mới mạnh về tổ chức và lãnh đạo thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị đề ra. Do đó, dựa trên đặc thù số lượng đảng viên đông, chi bộ đã chia thành 8 tổ Đảng, bình quân mỗi tổ có gần 20 đảng viên phân bố theo tổ dân cư để thuận lợi cho sinh hoạt của tổ Đảng, sinh hoạt tổ dân cư, đồng thời gắn trách nhiệm cho tổ Đảng lãnh đạo tổ dân cư mình.

Chúng tôi cũng chọn các đồng chí đảng viên có đủ sức khỏe, nhiệt tình, trách nhiệm và động viên nhận nhiệm vụ, giao nhiệm vụ làm tổ trưởng, tổ phó của tổ Đảng. Mặt khác, chi ủy lập danh sách đảng viên cho các tổ Đảng, tương tự sổ đảng viên của chi bộ, trong đó ghi rõ: số đảng viên được miễn sinh hoạt, miễn sinh hoạt tạm thời, đi làm ăn xa. Có danh sách điểm danh sinh hoạt tổ Đảng, sinh hoạt chi bộ, học tập chính trị, nghị quyết ở Đảng bộ phường.

Năm 2017, Chi bộ khối 10, phường Trường Thi được xếp loại Trong sạch, Vững mạnh tiêu biểu. Chi bộ có 5 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu, 20 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 101 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ và 7 đồng chí hoàn thành nhiệm vụ. Không có đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ.

P.V: Về sinh hoạt chi bộ, các đồng chí triển khai như thế nào?

Đồng chí Nguyễn Trường Sơn: Hàng tháng, ngày mồng 2 chúng tôi tổ chức họp chi ủy và ngày mồng 3 sinh hoạt chi bộ. Cấp ủy trực tiếp thông báo lịch sinh hoạt cho các tổ trưởng tổ Đảng và thông báo qua loa truyền thanh của khối. Các đồng chí tổ trưởng, tổ phó tổ Đảng trực tiếp thông tin lịch sinh hoạt cho đảng viên. Khi đảng bộ cấp trên tổ chức học tập chính trị, quán triệt nghị quyết, nghe thời sự thì cấp ủy cũng thông báo cho toàn thể đảng viên với hai hình thức trên. Đồng chí Bí thư chi bộ trực tiếp điểm danh và các đồng chí phó bí thư theo dõi, bổ sung. Các đảng viên nghỉ sinh hoạt phải có lý do chính đáng, phải có giấy xin phép gửi lên tổ trưởng tổ Đảng, tổ trưởng báo cáo với cấp ủy hoặc điện thoại trực tiếp cho bí thư hoặc phó bí thư chi bộ.

Thư ký của chi bộ cũng tiến hành đối chiếu với tổ trưởng tổ Đảng danh sách đảng viên nghỉ sinh hoạt có lý do hoặc không có lý do theo định kỳ 6 tháng/lần và có thông báo công khai khi đánh giá xếp loại cuối năm. Chúng tôi cũng thực hiện nghiêm túc công tác đánh giá xếp loại đảng viên cuối năm, kể cả với đảng viên sinh hoạt nơi cư trú. Kết quả đánh giá căn cứ vào quy trình hướng dẫn của cấp trên, có lý, có tình, xác định rõ vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu, đặc biệt đánh giá thông qua việc chấp hành Điều lệ Đảng, những điều đảng viên không được làm, chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các phong trào vận động ở khối phố của mỗi đảng viên, hiệu quả công việc được giao.

P.V: Để thực hiện được điều này, vấn đề đặt ra là bản thân các đồng chí trong cấp ủy phải thực sự tiên phong, gương mẫu và hết sức nhiệt huyết với công việc?

Đồng chí Nguyễn Trường Sơn: Đúng vậy, để thực hiện được công việc lãnh đạo chi bộ tốt, nhất là ở chi bộ đông đảng viên thì vai trò của chi ủy hết sức quan trọng. Chi ủy Chi bộ khối 10 có 5 đồng chí gồm: bí thư, phó bí thư và 3 chi ủy viên là trưởng ban công tác mặt trận, chi hội trưởng hội phụ nữ và chi hội trưởng hội cựu chiến binh. Bản thân các đồng chí trong chi ủy xác định luôn nêu cao vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu, đi đầu, là tấm gương sáng để đảng viên noi theo; đồng thời trong lãnh đạo, chỉ đạo phải luôn kiểm tra, động viên kịp thời, nhắc nhở khéo léo, biểu dương đúng lúc.

Công tác đánh giá, xếp loại đảng viên phải chỉ rõ ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân, hướng khắc phục với phương châm: “Phải trái phân minh, lý tình trọn vẹn”. Nội dung sinh hoạt chi bộ phải có chủ đề sinh hoạt tư tưởng hàng tháng, những việc cần làm ngay, ngắn gọn, thiết thực, gắn với thực tế khối phố, có tính khả thi cao. Chúng tôi cũng chọn những đảng viên cao tuổi đời, tuổi Đảng, là những tấm gương sáng để nêu gương cho đảng viên và nhân dân noi theo;…

P.V: Cảm ơn đồng chí.

Tại cuộc họp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ngày 26/12/2017 để nghe cho ý kiến về kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 09 - NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVII) về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2011 -2015, đồng chí Võ Viết Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh cho biết, trên địa bàn thành phố có những chi bộ khối phố có số lượng đảng viên quá lớn, từ 100 - 150 đảng viên. Do đó, sinh hoạt chi bộ rất khó khăn vì hội trường không đủ chỗ, thậm chí có tình trạng đảng viên không biết nhau. Qua đó, đồng chí Võ Viết Thanh đề nghị cần có nghiên cứu và có điều chỉnh cho phù hợp.

(Thực hiện)