Kịp thời đề xuất giải pháp xóa đói giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc

(Baonghean.vn) - Ngày 1/2, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

 

Dự Hội nghị có các đồng chí: Lê Minh Thông - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lương Thanh Hải - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc; đại diện các ban, ngành cấp tỉnh và lãnh đạo các địa phương. Ảnh: Công Kiên

Năm 2017, tập thể lãnh đạo, cán bộ công chức Ban Dân tộc đã thực hiện tốt nhiệm vụ nắm bắt tâm tư, tình cảm của đồng bào dân tộc, tham mưu tích cực cho cấp ủy, chính quyền tháo gỡ những khó khăn; tham mưu cho UBND tỉnh và chỉ đạo các huyện giải quyết những bất cập, vướng mắc, một số vấn đề phát sinh ở cơ sở; góp phần ổn định kinh tế - xã hội ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan và UBND các huyện, thị, tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng một số đề án như: Đề án chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020; điều chỉnh Đề án “Bảo tồn và phát triển bền vững tộc người thiểu số Đan Lai hiện đang sinh sống tại vùng lõi Vườn quốc gia Pù Mát giai đoạn 2; Đề án mô hình điểm “Sắp xếp, ổn định dân cư cho người di cư tự do từ nước Cộng hòa DCND Lào trở về nước”...

Lớp truyền dạy chế tác và sử dụng nhạc cụ dân tộc Thái do Ban Dân tộc tỉnh tổ chức tại huyện Con Cuông năm 2017. Ảnh: Công Kiên

Các chương trình, chính sách dân tộc được quan tâm thực hiện có hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số. Chương trình 135 được giao nguồn vốn 141.600 triệu đồng, bố trí trả nợ cho 278 công trình, bố trí chuyển tiếp 116 công trình, xây dựng 193 công trình mới, thực hiện giải ngân đến 31/01/2018 đạt 100% kế hoạch.

Tiến hành duy tu, bảo dưỡng kế hoạch vốn được giao 8.585 triệu đồng, triển khai thực hiện duy tu cho 62 công trình, đạt 100% kế hoạch. Cùng với đó, tham mưu và phối hợp thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến việc phát triển kinh tế - xã hội miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số...

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Thông lưu ý việc tiếp tục chủ động thực hiện và phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng và chính sách dân tộc của Nhà nước, đặc biệt là các chương trình, dự án, chính sách dân tộc tới người dân vùng đồng bào các dân tộc thiểu số. Ảnh: Công Kiên

Nhiệm vụ trọng tâm năm của 2018 trong việc thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc được xác định là chủ động nghiên cứu triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị. Đồng thời, tham mưu, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các Nghị định, Quyết định và đề án của Thủ tướng Chính phủ đã ban hành liên quan đến chính sách dân tộc.

Tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm công tác dân tộc; nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; phối hợp giải quyết những vấn đề bức xúc, vụ việc nổi cộm vùng đồng bào dân tộc, không để xảy ra các điểm nóng về an ninh trật tự...

Đồng chí Lê Minh Thông - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng Khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện chính sách dân tộc. Ảnh: Công Kiên
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Thông lưu ý một số nội dung, nhiệm vụ trong năm 2018. Trước hết, tiếp tục chủ động thực hiện và phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, của Đảng và chính sách dân tộc của Nhà nước, đặc biệt là các chương trình, dự án, chính sách dân tộc tới người dân vùng đồng bào các dân tộc thiểu số.
Đồng chí Lương Thanh Hải - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc trao Giấy khen cho các tập thể thực hiện tốt chính sách dân tộc. Ảnh: Công Kiên

Nắm bắt diễn biến tình hình, tâm tư nguyện vọng của người dân vùng đồng bào DTTS, phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng di cư tự do, kịp thời đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp giúp nhân dân xóa đói giảm nghèo, ổn định đời sống vùng đồng bào dân tộc. Tăng cường hơn nữa công tác thanh kiểm tra việc thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc, kịp thời phát hiện chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế và xử lý những sai phạm (nếu có)...

Dịp này, 1 cá nhân được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba; và 2 tập thể, 4 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 7 tập thể được nhận Giấy khen của Trưởng Ban Dân tộc tỉnh./.