Kịp thời phản bác những quan điểm sai trái, thù địch

0:00 / 0:00
0:00
(Baonghean.vn) - Với nhiệm vụ được giao, Báo Nghệ An thực hiện tốt tôn chỉ, mục đích, trách nhiệm trong công tác tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và là diễn đàn tin cậy của nhân dân.

Quá trình đó, công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được thực hiện đồng bộ với các chuyên mục, bài viết kịp thời.

Tài liệu tin cậy

Trong một chuyến công tác tại huyện Nghĩa Đàn vào tháng 5/2022, chúng tôi gặp ông Lê Minh Huyền - Bí thư Chi bộ làng Canh Yên, xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn. Qua trò chuyện, chúng tôi thực sự kính trọng khi biết ông Huyền giữ chức vụ Bí thư Chi bộ 14 năm nay (từ năm 2008 đến nay). Ở mỗi giai đoạn, ông Huyền luôn nhiệt huyết, bền bỉ với chức trách được giao, luôn đi đầu, gương mẫu trong các phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội.

Kịp thời phản bác những quan điểm sai trái, thù địch ảnh 1
Lãnh đạo xã Nghĩa Yên (Nghĩa Đàn) thăm mô hình sản xuất hàng hóa trên địa bàn. Ảnh: N.N

Với trách nhiệm của người đảng viên và là Bí thư chi bộ, ông Lê Minh Huyền cùng các đồng chí trong cấp ủy, chi bộ thường xuyên vận động người dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực góp sức xây dựng nông thôn mới, xây dựng làng, xã ngày một khang trang hơn. Đặc biệt, nhiều năm nay, ông Huyền cùng cấp ủy tích cực tuyên truyền cho đảng viên và nhân dân nâng cao cảnh giác trước những luận điệu sai trái, âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Để thực hiện tốt chức, trách nhiệm vụ, ông Huyền kịp thời nắm bắt thông tin chính thống từ cấp ủy xã và từ báo Đảng, trong đó, những bài viết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên báo Nghệ An là một tài liệu quan trọng. Ông Huyền cho biết: “Tùy từng thời điểm, Báo Nghệ An đã có những bài viết rất sắc sảo phản bác lại những quan điểm sai trái, thù địch. Cùng với tài liệu của Đảng ủy xã cung cấp và thông tin từ những bài báo đó, chúng tôi tổng hợp, tuyên truyền, phổ biến cho người dân trên địa bàn hiểu rõ, nâng cao cảnh giác về những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch…”.

Kịp thời phản bác những quan điểm sai trái, thù địch ảnh 2

Với ông Võ Xuân Nghi ở khối Tân Thành, phường Hòa Hiếu (thị xã Thái Hòa), Báo Nghệ An từ lâu nay trở thành một “người bạn”. Khi đề cập đến sự đổi mới cũng như chất lượng tin, bài của báo, ông Nghi nói: “Tôi sinh hoạt trong Câu lạc bộ Thời sự của thị xã, có được nhiều thông tin từ cấp ủy, ban tuyên giáo các cấp, nhưng hàng ngày đọc báo Nghệ An, chúng tôi cập nhật thông tin rất nhanh, chính xác. Đặc biệt, những tuyến bài viết về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác những quan điểm, âm mưu của các thế lực thù địch đã cung cấp thêm cho chúng tôi tư liệu quý để tuyên truyền cho người dân trong khối hiểu rõ, nâng cao cảnh giác…”.

“Thời đại internet được ứng dụng rộng rãi, thông tin mạng xã hội bùng nổ nhiều chiều thì những thông tin từ báo chí, nhất là báo Đảng có vai trò định hướng dư luận rất giá trị. Bây giờ, bà con nhân dân vào mạng xã hội nhiều, nhưng đôi lúc không thể phân biệt được thật - giả khi tiếp cận thông tin trên đó. Chính vì vậy, càng đòi hỏi đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp, cán bộ, đảng viên ở cơ sở phải kịp thời nắm bắt thông tin chính thống để tuyên truyền, phổ biến cho người dân hiểu sự việc, phản bác lại những thông tin sai lệch”, bà Cao Thị Minh Nguyệt - Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy Thái Hòa trao đổi như vậy. Bà Nguyệt cho biết thêm, Báo Nghệ An đã và đang thực hiện tốt vai trò định hướng dư luận, khi những thông tin về những âm mưu, thủ đoạn của thế lực thù địch hoặc những trường hợp cụ thể có hành vi chống phá Đảng, Nhà nước, mặc dù đó là địa bàn khác nhưng Ban Tuyên giáo thị xã Thái Hòa kịp thời tổng hợp, phổ biến cho cán bộ, đảng viên và nhân dân biết, từ đó phòng tránh hiệu quả.

Kịp thời phản bác những quan điểm sai trái, thù địch ảnh 3
Một góc thị xã Thái Hòa nhìn từ trên cao. Ảnh: Tô Thanh Thìn

Kịp thời phản bác những luận điệu sai trái, thù địch

Công cuộc đổi mới toàn diện của đất nước ta đạt được những thành tựu nổi bật, như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng khẳng định “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. Đó là thành quả của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phấn đấu bền bỉ, kế thừa truyền thống cách mạng của cha ông ta. Thế nhưng, hàng ngày, vẫn có những thế lực thù địch chống phá công cuộc phát triển của đất nước ta bằng nhiều thủ đoạn, âm mưu “diễn biến hòa bình”. Các thế lực thù địch đã sử dụng chiêu bài “phản biện xã hội”, đấu tranh vì “dân chủ”, “nhân quyền”, xây dựng “xã hội dân sự”, bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ… để nói xấu, xuyên tạc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; kích động tư tưởng, thái độ thù địch.

Đặc biệt, trong thời gian gần đây, khi Đảng và Nhà nước ta chủ động đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và xử lý cán bộ sai phạm, các thế lực thù địch đã tìm mọi cách để bóp méo, bịa đặt với mục đích cản trở sự nghiệp cách mạng và công cuộc đổi mới; xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong từng thời điểm cụ thể, các thế lực thù địch triệt để lợi dụng những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề mới nảy sinh để tăng cường, quyết liệt chống phá nước ta bằng hàng loạt các luận điệu, thủ đoạn mới, tinh vi, xảo quyệt.

Chính vì vậy, cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, công cuộc phát triển của đất nước luôn đòi hỏi phải tiến hành thường xuyên. Cùng với hệ thống các cơ quan báo chí, Báo Nghệ An đã vào cuộc tích cực trong công tác này trên cả báo in, báo điện tử và mạng xã hội. Đến nay, trên báo Nghệ An điện tử có hàng nghìn bài viết, riêng 6 tháng đầu năm 2022, có trên 200 bài, phân tích rõ những âm mưu, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch và được chia sẻ trên mạng xã hội. Còn trên báo in, chuyên mục “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” được duy trì hàng tuần. Tất cả đã trở thành tài liệu quan trọng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân theo dõi, nắm bắt thông tin.

Kịp thời phản bác những quan điểm sai trái, thù địch ảnh 4

Một số bài viết đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên báo Nghệ An điện tử.

Đánh giá về công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của Báo Nghệ An, đồng chí Phạm Ngọc Cảnh - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho rằng: Báo Nghệ An sớm nắm bắt thông tin dư luận và tổ chức thực hiện nhiều bài viết chất lượng. Tất cả các bài viết thể hiện rõ quan điểm của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong tăng cường đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; chủ động ngăn chặn, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Cũng theo đồng chí Phạm Ngọc Cảnh, những năm qua, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị triệt để lợi dụng internet, mạng xã hội để chống phá cách mạng nước ta. Từ thực tế đó, cùng Báo Nghệ An phối hợp với đội ngũ cộng tác viên, triển khai nhiều bài viết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phân tích rõ những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, đăng tải trên báo điện tử, từ đó, chia sẻ trên mạng xã hội, phản bác lại những thông tin xấu độc, góp phần cùng cả hệ thống chính trị tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân hiểu rõ và tham gia đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc, đồng hành cùng Báo Nghệ An trong lĩnh vực này để cùng các cấp, ngành và nhân dân bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. Đây là nhiệm vụ quan trọng trước mắt và lâu dài của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng. Chúng ta phải linh hoạt, chủ động, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, lấy “xây” làm chính, góp phần ổn định chính trị, tư tưởng, an ninh, trật tự, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội”.

Đồng chí Phạm Ngọc Cảnh - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Tin mới

Đọc truyện đêm khuya: Đường về nhà

Đọc truyện đêm khuya: Đường về nhà

(Baonghean.vn) - Truyện kể về một cậu bé trai vì giận dỗi bố mẹ nên đã quyết định “đi bụi” để bố mẹ phải ân hận về cách cư xử mà theo cậu là không đúng với bản thân mình. Nguyên nhân là cậu thi trượt vào cấp ba, bị bố mẹ mắng nhiếc...
Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 4/6

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 4/6

(Baonghean.vn) - Phát động quốc gia Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam; Hơn 3.000 thanh niên tình nguyện Nghệ An sẵn sàng tiếp sức sĩ tử vào lớp 10… là những thông tin nổi bật ngày 4/6.
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường dự Lễ phát động quốc gia Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam tại Cửa Lò

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường dự Lễ phát động quốc gia Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam tại Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Sáng 4/6, tại thị xã Cửa Lò, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động quốc gia Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam; Tháng hành động Vì môi trường hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới và Ngày Môi trường thế giới năm 2023.
Áo dài ngũ thân

Điểm tuần: Áo dài ngũ thân

(Baonghean.vn) - Người xưa có câu: “Quen sợ dạ, lạ sợ áo quần”, xưa nay trang phục là một phần vô cùng quan trọng của cuộc sống. Trang phục là tấm gương phản chiếu hoàn cảnh, thái độ và văn hóa của mỗi một con người nói riêng và cộng đồng nói chung.