Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII: Dân chủ, đổi mới, trách nhiệm cao

(Baonghean.vn) -Sau 2,5 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, với tinh thần dân chủ, đổi mới và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa 18, nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và tiến hành bế mạc.