Ký kết hợp tác giữa Thường trực Ủy ban MTTQ và Ban Dân tộc tỉnh

(Baonghean.vn) - Ngày 30/1, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh Tổ chức Hội nghị đánh giá Chương trình phối hợp công tác năm 2017 và ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2018 – 2021.

Các đồng chí  Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh: Nguyễn Văn Huy – Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Lương Thanh Hải – Trưởng Ban Dân tộc tỉnh đồng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo và trưởng, phó phòng Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh và đại diện một số ban, ngành cấp tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Công Kiên

Chương trình phối hợp công tác năm 2017 giữa Ủy ban MTTQ tỉnh và Ban Dân tộc tỉnh đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Cụ thể là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thiểu số triển khai, thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Công tác phối hợp thực hiện Chỉ thị số 06/2008 và Quyết định số 2561/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tăng cường vai trò của người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số”; trao đổi thông tin về tình hình và công tác dân tộc; phối hợp về bồi dưỡng, đào tạo, tập huấn cán bộ dân tộc.

Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh: Nguyễn Văn Huy – Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Lương Thanh Hải – Trưởng Ban Dân tộc tỉnh đồng chủ trì Hội nghị. Ảnh: Công Kiên

Cùng với đó là công tác phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện và kết quả thực hiện chính sách dân tộc và công tác tăng cường đối ngoại giữa đồng bào các dân tộc cùng chung đường biên giới với nước bạn Lào, bảo vệ đường biên, cột mốc, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị.

Các đại biểu đã thảo luận, khẳng định những kết quả đạt được và kiến nghị một số giải pháp nâng cao hiệu quả phối hợp trong thời gian tới như: tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm vận động quần chúng, kết quả giám sát, phối hợp tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc...

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện Con Cuông trao quà cho người dân bản Trung Hương, xã Yên Khê trong ngày hội Đại đoàn kết. Ảnh tư liệu

Tại Hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và Ban Dân tộc tỉnh ký kết Chương trình công tác giai đoạn 2018 – 2021. Nội dung ký kết tập trung phối hợp tuyên truyên Nghị quyết và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, chủ trương phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nâng cao cảnh giác, đấu tranh làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc để chống phá cách mạng.

Đồng thời, phối hợp xây dựng và triển khai các chương trình phát triển kinh tế - xã hội và xóa đói, giảm nghèo ở vùng đặc biệt khó khăn; phát huy vai tò của người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; trao đổi, cung cấp thông tin về tình hình dân tộc và công tác dân tộc; mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân vùng biên giới...

Đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ và Ban Dân tộc tỉnh và ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2018 – 2021. Ảnh: Công Kiên

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Huy – Chủ tịch UBMTTQ tỉnh khẳng định những kết quả đạt được, đồng thời yêu cầu hai cơ quan cần tiếp tục có những tham mưu, đề xuất để việc thực hiện chính sách dân tộc thực sự có hiệu quả, góp phần thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội vùng miền núi và đồng bào dân tộc thiểu số. Trong đó đặc biệt quan tâm tới người có uy tín và công tác đối ngoại với các tỉnh, huyện và cụm bản nước CHDCND Lào.