Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Văn thư - lưu trữ

(Baonghean.vn) - Chiều 28/12, Chi cục Văn thư – Lưu trữ tỉnh tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành lưu trữ (3/01/1946 – 3/01/2016). 

Đến dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Thị Hiền - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Xuân Đại - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và các huyện, thành, thị xã.

Đồng chí Lê Xuân Đại biểu dương những nỗ lực của ngành lưu trữ Nghệ An trong thời gian qua.
Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm.

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã ôn lại truyền thống 70 năm xây dựng và phát triển của ngành lưu trữ Việt Nam; khẳng định vai trò, giá trị đặc biệt của tài liệu lưu trữ đối với công tác xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng như xây dựng, phát triển, hiện đại nền hành chính nhà nước các cấp.

Cùng với ngành lưu trữ cả nước, công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực văn thư, lưu trữ dần cụ thể hóa bằng các văn bản như Quy hoạch ngành văn thư, lưu trữ Nghệ An đến năm 2020, có tầm nhìn đến năm 2030; đề án chỉnh lý tài liệu tồn đọng cấp tỉnh giai đoạn 2011 – 2015; Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ lịch sủ tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2014 – 2020...

Đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh Hoa - Chi cục trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh trình bày diễn văn kỳ niệm

Đây là những cơ sở, tạo hành lang pháp lý đầy đủ cho ngành lưu trữ Nghệ An hoạt động có hiệu quả, đóng góp tích cực trong quá trình phát triển của tỉnh nhà. Bên cạnh ôn lại truyền thống cũng như những đóng góp của ngành lưu trữ Nghệ An đối với sự phát triển đất nước và của tỉnh, các thế hệ cán bộ, công chức làm công tác văn thư, lưu trữ cũng đã chia sẻ một số bất cập, khó khăn cần phải khắc phục để đảm bảo công tác này tiếp tục có đóng góp xứng đáng đối với sự đi lên của tỉnh.

Toàn cảnh buổi lễ

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh biểu dương những nỗ lực của ngành lưu trữ Nghệ An trong thời gian qua.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng cho rằng, trước yêu cầu phát triển cũng như đòi hỏi ngày càng cao đối với công tác lưu trữ, yêu cầu đạt ra đối với ngành lưu trữ Nghệ An là tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực văn thư, lưu trữ; hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp lý nhằm điều chỉnh toàn diện các hoạt động này.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, chỉ đạo cũng như trong các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác văn thư, lưu trữ có phẩm chất chính trị, đạo đức,có tính chuyên nghiệp hóa cao, có kỹ năng cơ bản, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đồng chí Cao Thị Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác văn thư, lưu trữ.
Đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 15 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác văn thư, lưu trữ.
Các tập thể và cá nhân được nhận Bằng khen của UBND tỉnh.
Các cá nhân được nhận Giấy khen của Sở Nội vụ trao tặng.
Các cá nhân đạt giải cuộc thi tìm hiểu 70 năm truyền thống ngành văn thư, lưu trữ

Dịp này, UBND tỉnh đã trao tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động văn thư, lưu trữ; 25 cá nhân được nhận Giấy khen của Sở Nội vụ trao tặng. Sở Nội vụ cũng trao thưởng cho các cá nhân đạt giải trong cuộc thi tìm hiểu 70 năm truyền thống ngành văn thư, lưu trữ.

Minh Chi