Kỷ niệm 70 năm thành lập Trường Chính trị tỉnh Nghệ An