Kỳ Sơn cấp 500 đầu thu truyền hình số mặt đất cho hộ nghèo

(Baonghean.vn) - Thực hiện chương trình Mục tiêu quốc gia về phủ sóng Phát thanh - Truyền hình vào vùng sâu, vùng xa, biên giới năm 2016, trong ba ngày, từ 26 đến 29/ 9, huyện Kỳ Sơn tổ chức cấp phát và lắp đặt 500 bộ thu tín hiệu truyền hình vệ tinh cho các hộ nghèo, cận nghèo của huyện. 

Người dân nhận bộ tín hiệu phát thanh truyền hình

Chương trình nhằm từng bước phủ sóng phát thanh truyền hình đến vùng sâu, vùng xa và đặc thù, qua đó thực hiện công tác tuyên truyền về đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; cập nhật thông tin, nâng cao trình độ nhận thức và đời sống văn hóa tinh thần cho đồng bào các dân tộc thiểu số.

500 bộ thu tín hiệu truyền hình kỹ thuật số được huyện Kỳ Sơn trao cho các hộ nghèo
Người dân ký nhận đầu thu tín hiệu phát thanh truyền hình

Mỗi gia đình được hỗ trợ 01 đầu thu truyền hình kỹ thuật số vệ tinh kèm theo 1 parabol thu sóng cùng với cáp nối có độ dài tối đa 15 mét và được bảo hành 12 tháng tính từ ngày hộ gia đình nhận bàn giao đầu thu truyền hình số.

Lữ Phú