Kỳ Sơn kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

(Baonghean.vn) - Ngày 22/7, Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Sơn tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện 'tự diễn biến', tự chuyển hóa trong nội bộ.

Tham dự có  đồng chí Lê Quốc Khánh - Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy; các đồng chí chuyên viên các ban của Đảng thuộc Tỉnh ủy cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Sơn.

Hội nghị đã nghe đồng chí Vi Hòe - Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND báo cáo dự thảo kiểm điểm của tập thể Ban Thường vụ theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), trong đó tập trung vào nội dung biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong cán bộ, đảng viên.

Sau phần kiểm điểm tập thể, trên cơ sở chức trách, nhiệm vụ và bản tự kiểm điểm của từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Thường vụ đã thảo luận dân chủ, tham gia nhiều ý kiến với tinh thần đoàn kết, thẳng thắn, chất lượng. Hội nghị nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, tập trung làm rõ những ưu điểm, hạn chế, xác định rõ trách nhiệm theo từng phần việc mà các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy được phân công phụ trách.

Đồng chí Lê Quốc Khánh - Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

 Các ý kiến đóng góp tại hội nghị đã chỉ rõ: Tập thể Ban Thường vụ, các đồng chí ủy viên Ban thường vụ luôn kiên định vững vàng, đoàn kết, thống nhất, có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo đấu tranh ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, không có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; không vi phạm 27 biểu hiện suy thoái mà Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)đã chỉ ra.

Cùng với đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thẳng thắn kiểm điểm, chỉ ra một số khuyết điểm, hạn chế, đó là một số cán bộ cơ sở bước đầu có biểu hiện lười học tập chủ nghĩa Mác-lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chưa chịu khó học tập, nghiên cứu chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chưa tích cực học tập chính trị, nghị quyết và chất lượng học tập chưa cao. Có biểu hiện bảo thủ trì trệ, chậm đổi mới tư duy. Một số tổ chức đảng, đảng viên có biểu hiện nể nang, né tránh, ngại va chạm trong tự phê bình và phê bình. Một số đơn vị có biểu hiện lãng phí thời gian vi phạm chỉ thị 17 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy…

Các giải pháp được đưa ra để thực hiện có hiệu quả nghị quyết trong thời gian tới là tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên; quán triệt đầy đủ các chủ trương, đường lối, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Đảng, pháp luật của nhà nước; triển khai có hiệu quả nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 –CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Vi Hoè - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại hội nghị.

Thường xuyên nắm bắt tình hình nội biên, ngoại biên không để các thế lực thù địch tập hợp, tuyên truyền, vận động, không để điểm nóng, nổi cộm xảy ra trên địa bàn. Tăng cường bám sát cơ sở, nhất là các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ được phân công phụ trách cơ sở để tham dự các cuộc hội nghị, nhất là hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình; kịp thời nắm thông tin, dư luận và xử lý ngay từ khi vấn đề mới phát sinh ở cơ sở. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng trong thực hiện Chỉ thị 17 của Tỉnh ủy và Chỉ thị 26 của Chính phủ. 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Quốc Khánh - Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đánh giá cao sự chuẩn bị báo cáo kiểm điểm của tập thể Ban Thường vụ và các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy. Trong kiểm điểm đã mạnh dạn đóng góp ý kiến, nói thật, nói đúng, thẳng thắn, dân chủ và cởi mở, không nể nang…; các giải pháp được Ban Thường vụ, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ đưa ra trong thời gian tới để thực hiện nghị quyết sát với thực tế… Đồng chí đề nghị, sau hội nghị này Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng và từng đảng viên phải thật tâm soi mình vào những biểu hiện suy thoái mà Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã chỉ ra để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục.

 Trần Đức - Duy Thành

Huyện ủy Kỳ Sơn