Kỳ Sơn: Tập trung giảm nghèo bền vững, đảm bảo quốc phòng - an ninh

(Baonghean) - Báo Nghệ An phỏng vấn đồng chí Vi Hòe - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Kỳ Sơn.

Bí thư Huyện ủy Kỳ Sơn Vi Hòe (ngoài cùng bên phải) trao đổi với người dân xã Mường Lống về mô hình trồng chanh leo.

P.V: Năm 2016, mặc dù trong điều kiện vẫn còn nhiều khó khăn song huyện vùng biên Kỳ Sơn vẫn đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực. Xin đồng chí cho biết, những nét phát triển nổi bật của huyện trong năm qua?

Đồng chí Vi Hòe: Trong năm 2016, Kỳ Sơn đã tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện các mục tiêu đề ra với tinh thần quyết tâm chính trị cao ngay từ đầu nhiệm kỳ. Vì vậy, tình hình an ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội ổn định. Mối quan hệ hữu nghị giữa huyện Kỳ Sơn và các huyện nước bạn Lào không ngừng được vun đắp, ngày càng bền chặt và phát triển.

Triển khai cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021 diễn ra thành công tốt đẹp; bộ máy chính quyền các cấp được kiện toàn đi vào hoạt động có chất lượng và hiệu quả. Kỳ Sơn tiếp tục được sự quan tâm của Trung ương, của tỉnh trong hỗ trợ, đầu tư phát triển kinh tế. 

Làm giao thông nông thôn ở bản Na Lượng 1, xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn.

Tổng sản phẩm trên địa bàn huyện (GRDP) ước tăng 6,79% so với năm 2015. Thu nhập bình quân đầu người cả năm ước đạt 17,6 triệu đồng (năm 2015 là 15 triệu đồng/người). Đặc biệt trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp, mặc dù điều kiện thời tiết không thuận lợi, huyện đã kịp thời chỉ đạo ngành Nông nghiệp hướng dẫn bà con khắc phục khó khăn gieo trồng đạt diện tích kế hoạch đề ra.

Vì vậy, tổng sản lượng lương thực có hạt vẫn đạt 26.605 tấn, bằng 104,1% kế hoạch, tăng 12,8% so với cùng kỳ. Các cây, con chủ lực là đặc sản của huyện, như: khoai sọ, bí xanh, gừng, lợn đen, gà đen, trâu, bò vỗ béo… tiếp tục được thị trường trong và ngoài tỉnh ưa chuộng. Huyện đã đưa một số mô hình mới vào trồng thử nghiệm, như: mô hình trồng rau an toàn ở Khe Nhinh (xã Hữu Kiệm); chanh leo ở các xã Mường Lống, Mỹ Lý, Bắc Lý cho thu nhập khá… 

Kỳ Sơn đã tổ chức tổng kết đánh giá hiệu quả các mô hình kinh tế giai đoạn 2011 - 2016, xác định nhiệm vụ và giải pháp nhân rộng các mô hình giai đoạn 2017 - 2020. Đàn gia súc, gia cầm tiếp tục phát triển, đặc biệt là đàn trâu, bò; so với cùng kỳ năm 2015, đàn bò tăng 5,7%, đàn trâu tăng 4,6%.

Về thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, đến nay, số tiêu chí trung bình các xã đạt 5,7 tiêu chí/xã. Một số xã đạt cao như: xã Hữu Kiệm (11 tiêu chí), xã Nậm Cắn (8 tiêu chí), xã Hữu Lập (7 tiêu chí).

Nghề dệt thổ cẩm bản Na (Hữu Lập - Kỳ Sơn) vốn tồn tại từ lâu đời, năm 2010, được công nhận là làng nghề truyền thống. Bản có 131 hộ người Thái thì có đến 30 hộ tham gia tổ dệt.

UBND huyện tập trung chỉ đạo xây dựng 6 bản nông thôn mới trong năm 2016. Huyện cũng triển khai tốt các chương trình, dự án đầu tư giảm nghèo, qua đó đẩy nhanh tốc độ giảm nghèo trên địa bàn; các lĩnh vực văn hóa - giáo dục tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng. 

PV: Để đạt được những kết quả trên, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng rất quan trọng. Xin đồng chí cho biết những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng của huyện?

Đồng chí Vi Hòe: Để đạt được những kết quả trên, huyện đã tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng cả về các mặt tư tưởng, tổ chức, kiểm tra, giám sát và dân vận. Về công tác tư tưởng, chúng tôi đã tổ chức Hội nghị quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, tỉnh, huyện một cách nghiêm túc, đảm bảo yêu cầu đề ra; đẩy mạnh tuyên truyền về tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào… nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc thực hiện mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; vun đắp mối quan hệ đặc biệt giữa Việt Nam với nước bạn Lào.

Thăm khám và chăm sóc sức khỏe cho bà con nhân dân xã Mường Ải (Kỳ Sơn).

Về công tác tổ chức, cán bộ, ngay sau thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, Kỳ Sơn đã tổ chức kiện toàn bộ máy các cấp. Trong đó, kiện toàn, bổ sung cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp xã với 22 đồng chí. Cấp huyện thực hiện luân chuyển, bố trí lại các chức danh trưởng, phó phòng, ban với 11 đồng chí; bổ nhiệm mới 7 đồng chí.

Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, kết nạp đảng với các quần chúng ưu tú, qua đó đã kết nạp 169 đảng viên mới; chuyển đảng viên dự bị lên chính thức cho 187 đồng chí. Mặt khác, xác định việc nâng cao năng lực và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng là nhiệm vụ then chốt để thực hiện các nhiệm vụ chính trị, huyện đã xây dựng và chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ cơ sở tổ chức quán triệt Đề án nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và củng cố hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở giai đoạn 2015-2020…

Chăn nuôi gia súc là thế mạnh trong phát triển kinh tế hộ gia đình ở Kỳ Sơn.

Đi đôi với đó, công tác kiểm tra, giám sát đã được thực hiện đảm bảo, đúng nguyên tắc, thủ tục, phục vụ tốt yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị của đơn vị; tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong nội bộ. Công tác dân vận cũng được thực hiện đạt hiệu quả cao, qua đó không để xảy ra điểm nóng, khiếu kiện đông người, vượt cấp; tuyên truyền vận động nhân dân không di dịch cư tự do, không tái trồng cây thuốc phiện, không tranh chấp đất đai, không phát rừng làm rẫy, không truyền đạo trái pháp luật, tập trung sản xuất, chăn nuôi, ổn định đời sống...

P.V: Năm 2017 là năm có ý nghĩa quan trọng đối với việc đẩy mạnh thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII; đồng chí có thể cho biết về các mục tiêu, giải pháp chỉ đạo thực hiện của huyện?

Đồng chí Vi Hòe: Huyện Kỳ Sơn sẽ tiếp tục tập trung thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020 và Quyết định số 2355 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án phát triển kinh tế - xã hội miền Tây tỉnh Nghệ An đến năm 2020, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và huyện nhiệm kỳ 2016 - 2020 với mục tiêu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 7% - 8%. GRDP bình quân đầu người đạt 18,8 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo còn 60%.

Cô và trò Trường Tiểu học Huồi Nhao xã Nậm Càn, Kỳ Sơn.

Về xây dựng nông thôn mới, huyện có kế hoạch thực hiện các tiêu chí cụ thể trong năm 2017, trong đó tập trung xây dựng các bản nông thôn mới đã đăng ký; tập trung các nguồn lực xây dựng 2 xã: Hữu Kiệm, Nậm Cắn về đích trong năm 2018; phấn đấu có 5 xã đạt 12 - 14 tiêu chí, các xã còn lại, mỗi xã tăng 1 - 2 tiêu chí. Kỳ Sơn sẽ xây dựng các đề án cụ thể trình UBND tỉnh ban hành cơ chế đặc thù cho huyện trong việc hỗ trợ đầu tư phát triển một số lĩnh vực: phát triển vùng sản xuất chuyên canh; đầu tư nhân rộng các mô hình kinh tế có hiệu quả... 

Về xây dựng hệ thống chính trị, Kỳ Sơn đã đề ra 11 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó chỉ đạo cán bộ, đảng viên tăng cường kỷ luật, kỷ cương nêu cao tính tự giác rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống bằng việc tự khép mình vào khuôn khổ kỷ luật của Đảng; gương mẫu thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa trong nội bộ"… 

P.V: Xin cảm ơn đồng chí!

Thành Duy

(Thực hiện)