Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia được tổ chức theo cụm

(Baonghean.vn)- Cử tri Nghệ An kiến nghị: Việc thành lập 2 Hội đồng thi (do Sở GD&ĐT và do các trường Đại học) chủ trì đối với kỳ thi tốt nghiệp THPT là không cần thiết. Đề nghị Bộ GD-ĐT chỉ thành lập một Hội đồng thi. Riêng các trường có tính chất đặc thù như: các trường quân đội, công an, Văn hóa - Nghệ thuật ... có thể có quy chế riêng để đảm bảo đầu vào theo yêu cầu.

Thí sinh làm thủ tục vào phòng thi. Ảnh tư liệu minh họa

Vấn đề này, Bộ Giáo Dục và Đào Tạo trả lời như sau:

Thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-TW Hội nghị lần thứ tám, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo,  ngày 09/9/2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 3538/QĐ-BGDĐT Phê duyệt Phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, cao đẳng từ năm 2015.

Theo đó, từ năm 2015, chỉ tổ chức một kỳ thi THPT quốc gia lấy kết quả để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và làm căn cứ tuyển sinh đại học, cao đẳng.

Theo quy định về tổ chức thi, việc coi thi, chấm thi được tổ chức theo cụm. Đối với cụm thi liên tỉnh, nhiệm vụ chủ trì tổ chức coi thi, chấm thi giao cho các trường đại học đủ năng lực chủ trì; các cụm thi có ít nhất từ 2 địa phương trở lên và việc đi lại của thí sinh tới các điểm thi phải thuận lợi.

Thí sinh tham gia kỳ thi lớp 10 năm học 2015-2016. Ảnh tư liệu minh họa

Để tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh chỉ có nguyện vọng xét công nhận tốt nghiệp THPT, không có nguyện vọng xét tuyển vào các trường đại học (với các trường sử dụng kết quả thi để xét tuyển), Bộ đã giao cho sở giáo dục và đào tạo các địa phương chủ trì tổ chức các cụm thi cho những thí sinh này.

Thí sinh trao đổi sau khi kết thúc môn thi. Ảnh tư liệu minh họa

Những thí sinh dự thi vào các trường có tổ chức sơ tuyển như các trường thuộc ngành quân đội, công an thì ngoài việc dự kì thi THPT quốc gia, thí sinh còn phải dự sơ tuyển hoặc thi năng khiếu theo quy định tại Đề án tuyển sinh của từng trường đại học đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.

PV

(Tổng hợp)