Làng nghề biển

(Baonghean) - Quê Diễn Châu - Nghệ An, Lê Thanh Hải là hội viên Hội Nghệ sỹ nhiếp ảnh Việt Nam. Đề tài, phạm vi sáng tác của anh khá rộng, trong đó nghề đánh cá gắn với biển quê từ lâu đã trở nên quen thuộc trong nhiều bức ảnh thành công. Bức “Cửa biển Lạch Vạn” nhận giải ảnh khu vực (2007) là một ví dụ.

Chùm ảnh sau đây của NSNA Lê Thanh Hải vừa gửi cho NACT, xin giới thiệu cùng bạn đọc.
bieenrNSNA Lê Thanh Hải