Làng nghề mây tre đan doanh thu gần 5 tỷ đồng /năm

(Baonghean.vn) - Đó là làng nghề mây tre đan Đồng Văn (Quỳnh Diễn, Quỳnh Lưu). Từ khi thành lập (năm 2004) đến nay, làng nghề đã phát huy được hiệu quả, tạo việc làm cho hàng trăm lao động, năm 2015 doanh thu đạt gần 5 tỷ đồng/năm.

Người dân làng nghề Đồng Văn đang sản xuất sản phẩm mây tre đan

Hiện nay, làng nghề mây tre đan Đồng Văn có 341 lao động tham gia làm nghề. Sản phẩm mây tre đan được người dân làm ra chủ yếu là đèn lồng các loại. Mỗi năm, làng nghề mây tre đan Đồng Văn xuất bán ra thị trường 480 nghìn sản phẩm. Năm 2015, tổng thu nhập sản xuất nghề đạt gần 5 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt từ 2,5-3 triệu đồng/năm.

So với các địa phương khác trong huyện, nhiều năm qua, làng nghề mây tre đan Đồng Văn luôn phát huy tốt vai trò là cơ sở đào tạo nghề cho bà con, giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động ở địa phương.

Sản phẩm mây tre đan làm ra chủ yếu là đèn lồng các loại. Giá đèn lồng bằng mây tre đan loại to 800.000 đồng/chiếc; loại vừa 40.000 và loại nhỏ 25.000 đồng/chiếc.

Có được kết quả trên là nhờ sự quan tâm của chính quyền, địa phương trong việc kết nối với doanh nghiệp thu mua sản phẩm mây tre đan cho người dân; khuyến khích, tạo điều kiện cho người dân được học và làm nghề. Hiện nay, toàn bộ sản phẩm mây tre đan của người dân đều được Công ty TNHH Đức Phong bao tiêu sản phẩm và cung ứng nguyên liệu để sản xuất.

Việt Hùng