#lãnh đạo chủ chốt

5 kết quả

trách nhiệm nêu gương

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An ban hành quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Quy định số 2993-QĐ/TU ngày 8/7/2019 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp của tỉnh Nghệ An.
Luân chuyển cán bộ tạo chuyển động mới mẻ ở cơ sở

Luân chuyển cán bộ tạo chuyển động mới mẻ ở cơ sở

(Baonghean) - Luân chuyển cán bộ cấp huyện giữ vị trí lãnh đạo chủ chốt tại các địa bàn khó là một trong những nội dung được Đảng bộ huyện Con Cuông chú trọng triển khai thực hiện. Các trường hợp cán bộ được luân chuyển đồng hành cùng cơ sở để khắc phục khó khăn, giải quyết những vấn đề nổi cộm.