Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Ban Dân vận nhân ngày truyền thống

(Baonghean.vn) - Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hồ Đức Phớc đến tặng hoa, chúc mừng Ban dân vận Tỉnh ủy nhân dịp kỷ niệm 84 năm truyền thống (15/101930 - 15/10/2014).

Đồng chí Hồ Phúc Hợp - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy báo cáo một số thông tin về thực hiện nhiệm vụ của Ban Dân vận

Tại cuộc gặp, lãnh đạo Ban dân vận Tỉnh ủy báo cáo với đồng chí Bí thư về tình hình thực hiện Nghị quyết số 25 - NQ/TƯ ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới" và một số hoạt động của Ban trong thời gian gần đây, nhằm thực hiện tốt công tác dân vận của Đảng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hồ Đức Phớc nói chuyện với CBNV Ban Dân vận Tỉnh ủy.
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An trao tặng Ban Dân vận Tỉnh ủy lẵng hoa tươi thắm nhân dịp ngày truyền thống của ngành.

Nói chuyện với CBNV Ban Dân vận, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: "Trong thời gian tới, công tác dân vận cần tập trung các nhiệm vụ: Tiếp tục đẩy mạnh việc giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân học tập và làm theo tư tưởng dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh.Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 25 Hội nghị lần thứ Bảy của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng trong tình hình mới”, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về xây dựng Nghệ An trở thành tỉnh công nghiệp và là trung tâm của các tỉnh Bắc Trung Bộ vào năm 2020".

Trần Hải