Lãnh đạo tỉnh kiểm tra tiến độ dự án phát triển đô thị Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 29/10/2015, đồng chí Huỳnh Thanh Điền – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các ngành, các đơn vị và lãnh đạo UBND thành phố Vinh đi kiểm tra tiến độ thực hiện dự án phát triển đô thị Vinh.

Đồng chí Huỳnh Thanh Điền kiểm tra tiến độ dự án cải tạo Kênh Bắc đoạn 1

Đoàn đã tiến hành kiểm tra thực địa các công trình trong toàn dự án, trong đó chú trọng kiểm tra những gói thầu chậm tiến độ, vướng mắc trong đền bù GPMB như: Kênh Bắc đoạn 1, kênh bắc đoạn 3, hồ điều hòa, khu tái định cư phường Quán Bàu, nâng cấp, cải tạo hồ Cửa Nam...

Sau khi kiểm tra thực địa, đồng chí Huỳnh Thanh Điền đã chủ trì cuộc họp đánh giá lại tiến độ, bàn biện pháp đẩy nhanh tiến độ thi công. Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Hoài An báo cáo về tiến độ thực hiện dự án phát triển đô thị Vinh đến tháng 9/2015. Theo tiến độ, dự án đã hoàn thành lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng 8 gói thầu tư vấn và 10/16 gói thầu xây lắp với tổng giá trị thực hiện 38 triệu/83,2 triệu USD. Đến thời điểm này, nguồn vốn Ngân hàng thế giới WB đã giải ngân là 21,65 triệu USD, đạt 26% tổng vốn dự án; nguồn vốn đối ứng đã cấp là 675 tỷ/938 tỷ đồng. Dự án cơ bản thực hiện kịp thời công tác giải phóng mặt bằng các gói thầu đã trao thầu. Đối với các gói thầu chưa trao thầu còn một số vướng mắc, tồn tại đang tiếp tục xử lý.

Đồng chí Huỳnh Thanh Điền chủ trì cuộc họp với UBND thành phố Vinh

Cũng tại cuộc họp, lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, đại diện các ngành, các đơn vị liên quan cũng báo cáo tình hình giải phóng mặt bằng dự án tái định cư đường 72 m đoạn qua Hưng Tây và các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện dự án ở các gói thầu.

Sau khi nghe các ý kiến, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thanh Điền yêu cầu lãnh đạo UBND thành phố, Tiểu ban quản lý dự án đô thị Vinh và các nhà thầu sớm giải quyết các vướng mắc để tập trung thực hiện quyết liệt các gói thầu đạt tiến độ đề ra.

Võ Huyền