#lây nhiễm trong cộng đồng

2 kết quả

Tại các bệnh viện người bệnh và người nhà của người bệnh đều tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch mà bệnh viện đưa ra. Theo chỉ dẫn của bệnh viện mỗi người dân đến khám bệnh phải đeo khẩu trang, khai báo lịch sử những nơi đã đi và đến trong vòng 14 ngà

Những biện pháp cấp bách cần triển khai trong phòng, chống Covid-19

(Baonghean.vn) - Trong những ngày qua, dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp với nhiều ca bệnh đã được phát hiện, trong khi đó chưa xác định được nguồn lây nhiễm ban đầu. Chương trình Dân hỏi - Cơ quan chức năng trả lời có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Hồng - PGĐ Sở Y tế để trao đổi về những biện pháp cấp bách cần triển khai thực hiện trong thời gian tới để tránh nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng.