#lề lối làm việc

14 kết quả

Nâng cao đạo đức công vụ ở Tân Kỳ

Tân Kỳ nhiều giải pháp nâng cao đạo đức công vụ

(Baonghean) - Xuất phát từ thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức ở các địa phương, đơn vị trên địa bàn còn những vấn đề cần phải chấn chỉnh, huyện Tân Kỳ đã có cách làm riêng, góp phần quan trọng thay đổi tác phong, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cán bộ, công chức.
Huyện vùng cao ứng dụng mạng xã hội trong điều hành, quản lý

Huyện vùng cao Nghệ An ứng dụng mạng xã hội trong điều hành, quản lý

(Baonghean) - Một trong các giải pháp để huyện Anh Sơn trong thực thi nhiệm vụ là ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành. Đặc biệt, huyện đã chỉ đạo việc thành lập các nhóm trên mạng xã hội Zalo nhằm chia sẻ và cung cấp thông tin tới cán bộ, công chức nhanh hơn, tiện lợi hơn.
Siết chặt kỷ luật, đề cao lề lối làm việc

Siết chặt kỷ luật, đề cao lề lối làm việc

(Baonghean) - Để có những bước chuyển trong phát triển kinh tế - xã hội, huyện Tân Kỳ xác định đổi mới lề lối, phong cách làm việc là một trong những khâu đột phá “cần làm ngay”. Thời gian qua, bằng những biện pháp thiết thực, mỗi cán bộ, đảng viên của địa phương đã tự giác “tự soi, tự sửa”, dần đẩy lùi biểu hiện sai lệch trong lề lối làm việc.
Khắc phục tình trạng gần dân nhưng không trọng dân

Khắc phục tình trạng gần dân nhưng không trọng dân

(Baonghean) - Gần dân, trọng dân, sâu sát với cơ sở là phẩm chất luôn phải có đối với mỗi cán bộ, đảng viên, nhưng hiện nay do tác phong, tư duy hành chính, có cán bộ, đảng viên vẫn chưa xem trọng. Để đáp ứng được yêu cầu đặt ra trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tỉnh đang có giải pháp mạnh mẽ chấn chỉnh tình trạng này, yêu cầu đặt ra là mỗi cán bộ, đảng viên phải tránh được hiện tượng xa dân, xa cơ sở; gần dân nhưng không sát dân.
Chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao đạo đức công vụ: Phải bắt đầu từ sự nêu gương

Chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao đạo đức công vụ: Phải bắt đầu từ sự nêu gương

(Baonghean) - Đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương, tác phong, lề lối làm việc của công chức, viên chức là yếu tố quan trọng quyết định việc xây dựng  tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; chính quyền liêm chính, kiến tạo và phục vụ nhân dân.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đổi mới lề lối làm việc

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đổi mới lề lối làm việc

(Baonghean.vn) - Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: 'Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hay kém. Đó là một chân lý nhất định'. Theo quan điểm của Hồ Chí Minh, người cán bộ, công chức không có phận sự nào khác ngoài phận sự phục vụ nhân dân, vì dân mà làm các việc và cũng phụ trách trước nhân dân.  
Làm rõ các biểu hiện suy thoái phải gắn với địa chỉ cụ thể của từng tổ chức, cá nhân

Làm rõ các biểu hiện suy thoái phải gắn với địa chỉ cụ thể của từng tổ chức, cá nhân

(Baonghean.vn) - Kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) yêu cầu cần quan tâm làm rõ 27 biểu hiện suy thoái; gắn với địa chỉ cụ thể của từng tổ chức, cá nhân. Kế hoạch khắc phục những suy thoái phải rõ, tránh chung chung, đối phó và có thời gian thực hiện, từ đó, uốn nắn tập thể và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ở đơn vị.