Lên kế hoạch giảm 10.000 xe công, loạt sếp lớn bị cắt ô tô

Số xe công phục vụ công tác chung đến hết năm 2015 là 24.000 chiếc. Tại Chỉ thị 31/CT-TTg ngày 2/11/2016 Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo đến năm 2020 phấn đấu giảm từ 30%-50% số lượng xe ô tô phục vụ công tác chung đang được trang bị cho các bộ, ngành, địa phương, trừ các đơn vị thuộc địa bàn miền núi, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn.

Để đạt mục tiêu này, Bộ Tài chính đề xuất giảm số lượng xe công ở các vụ cục và các tổ chức tương đương thuộc bộ, cơ quan ngang bộ cũng như ở các địa phương.

Tại dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe công, Bộ Tài chính đã đưa ra nhiều phương án khá cứng rắn để thực hiện mục tiêu giảm xe công.

Bộ Tài chính muốn giảm mạnh số lượng xe công.

Cụ thể, các cục, vụ thuộc Bộ có 50 biên chế trở lên sẽ giảm số xe từ 2 xe/đơn vị xuống còn 1 xe/đơn vị. Nếu đơn vị nào có biên chế dưới 50 người thì 2 đơn vị mới được 1 xe.

Một phương án khác “chặt” hơn được Bộ Tài chính đề xuất là đơn vị có 50 biên chế trở lên thì 2 đơn vị dùng chung 1 xe. Còn dưới 50 biên chế thì 3 đơn vị chung 1 xe.

Đối với các cục, vụ thuộc Tổng cục thì quy định cũng chặt hơn hẳn, theo đó có thể 4 đơn vị mới được cấp 1 xe thay vì 2 đơn vị chung 1 xe như hiện nay.

Ở các địa phương, Bộ Tài chính dự kiến giảm số xe ở các sở, ban ngành từ 2 xe 1 đơn vị xuống mức mỗi đơn vị chỉ được 1 xe.

Số xe của văn phòng UBND, hội đồng nhân dân cấp quận, huyện, huyện ủy, thị ủy, thành ủy thuộc tỉnh cũng có thể giảm từ 2 xe/đơn vị xuống còn 1 xe/đơn vị.

Xét trên nhiều phương án đưa ra, Bộ Tài chính cho hay số xe ô tô phục vụ công tác chung có thể giảm từ 42-62%, có nghĩa giảm trung bình được 10 ngàn xe ô tô công (căn cứ theo số liệu xe phục vụ công tác chung của năm 2015).

Động thái này có thể làm phát sinh một lượng xe ô tô dôi dư, nên Bộ Tài chính đề xuất phương án xử lý số xe dôi dư này là bán chỉ định cho chức danh đang được trang bị xe nếu người này đề xuất; hoặc điều chuyển cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị còn thiếu xe so với tiêu chuẩn, định mức hoặc thay thế xe cũ; hoặc bán đấu giá.

Đối với đội ngũ lái xe, Bộ Tài chính đề nghị các đơn vị có trách nhiệm bố trí, sắp xếp đội ngũ lái xe khi xử lý xe dôi dư theo đúng quy định của pháp luật về lao động.

Báo cáo tài sản nhà nước năm 2015 vừa được Chính phủ hoàn thành cho thấy, tính đến hết năm 2015, tổng số xe ô tô công hiện có là hơn 37.700 chiếc, bao gồm xe phục vụ các chức danh lãnh đạo, xe phục vụ công tác chung và xe chuyên dùng cứu thương, tập lái, xe tải,... Để sở hữu số xe này, ngân sách đã bỏ ra tổng cộng gần 23 nghìn tỷ (tương đường hơn 1 tỷ USD).

Trong số đó, lượng xe phục vụ công tác chung (chủ yếu là xe 4-8 chỗ), chiếm nhiều nhất với gần 24.000 xe và số tiền bỏ ra để mua là hơn 13,3 ngàn tỷ đồng.

Việc giảm được 30-50% số xe phục vụ công tác chung này sẽ giúp tiết kiệm cho ngân sách một khoản không nhỏ.

Theo Vietnamnet.vn