Lợi dụng vấn đề ngôn ngữ để chống phá, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc

Mai Chi (Nhandan.vn)

0:00 / 0:00
0:00
Gần đây tại các khu vực có đồng bào dân tộc thiểu số, một số đối tượng xấu thường xuyên lợi dụng vấn đề ngôn ngữ các dân tộc thiểu số để tung tin giả, xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, kích động sắc tộc, chia rẽ vùng, miền, gây mất ổn định trật tự-an toàn xã hội... Vì vậy chúng ta cần hết sức cảnh giác, nhận diện rõ vấn đề này một cách kịp thời và đưa ra phương pháp đấu tranh, phòng chống hiệu quả...

Thời gian qua, bên cạnh việc bịa đặt, vu khống về tình hình tôn giáo và nhân quyền ở Việt Nam để chống phá Đảng, Nhà nước ta, một số cá nhân, tổ chức phản động, cực đoan, thiếu thiện chí còn thường xuyên lợi dụng và đẩy mạnh việc chính trị hóa, quốc tế hóa các vấn đề dân tộc nhằm tạo cớ gây sức ép và can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam.

Trong đó chúng lợi dụng những bất cập trong vấn đề bảo tồn và phát triển ngôn ngữ của các tộc người ở một vài địa phương, kêu gọi việc cần phải tổ chức hội thảo quốc tế về người dân tộc thiểu số nhằm khơi gợi, kích động tư tưởng dân tộc chủ nghĩa và ly khai tự trị ở một số tộc người. Nhiều nội dung xuyên tạc đã được chúng đăng tải trên một số tạp chí hải ngoại, mạng xã hội để kêu gọi dư luận quốc tế “lên tiếng” về vấn đề người dân tộc thiểu số tại Việt Nam.

Lợi dụng vấn đề ngôn ngữ để chống phá, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc ảnh 1

Nét duyên dáng của cô gái Thái miền Tây Nghệ An trong trang phục truyền thống. Ảnh tư liệu: Đình Tuân.

Chẳng hạn, các đối tượng phản động đã đứng ra thành lập những hội nhóm trái pháp luật với khẩu hiệu “bảo tồn và phát triển lịch sử, tôn giáo và văn hóa người Khmer” nhưng thực chất hoạt động chủ yếu là tuyên truyền, xuyên tạc, chia rẽ đồng bào dân tộc Khmer Nam Bộ với người Kinh, bôi nhọ, hạ thấp uy tín những chức sắc, sư sãi yêu nước, tiến bộ, từ đó kích động ly khai, kêu gọi người dân tham gia đấu tranh thành lập cái gọi là “Nhà nước Khmer Krôm”...

Hay thông qua các chương trình về tiếng nói và chữ viết của người dân tộc thiểu số tại khu vực Tây Bắc và Tây Nguyên, một số đối tượng chống đối đã thực hiện thủ đoạn “diễn biến hòa bình” bằng việc bóp méo, xuyên tạc tình hình bảo tồn văn hóa của người dân tộc; xuyên tạc những vấn đề lịch sử để chia rẽ người dân tộc với người Kinh. Thâm độc hơn, chúng còn thường xuyên dùng các thủ đoạn mua chuộc, lôi kéo người có uy tín trong đồng bào dân tộc để qua đó tuyên truyền, xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước bằng chính tiếng nói của họ.

Đặc biệt, một số đối tượng được hậu thuẫn bởi các tổ chức phản động ở nước ngoài đã sử dụng các đài phát thanh bằng tiếng dân tộc ở hải ngoại, in ấn phát hành các văn hóa phẩm bằng ngôn ngữ, chữ viết của các dân tộc nhằm truyền đạo và lan truyền thông tin chống đối Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Chúng khai thác các hiện tượng riêng lẻ về vấn đề dân tộc như tiếng nói, chữ viết hay bảo tồn văn hóa của các tộc người thiểu số rồi thổi phồng lên thành mâu thuẫn dân tộc và kêu gọi cần phải có biện pháp “bảo vệ quyền con người”, “bảo vệ quyền của người dân tộc thiểu số”... để kích động, dẫn dắt một số người nhẹ dạ, cả tin hoặc thiếu hiểu biết.

Lợi dụng vấn đề ngôn ngữ để chống phá, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc ảnh 2

Tổ dệt bản Phà Xắc, xã Huồi Tụ, huyện Kỳ Sơn sản xuất và bán hàng thổ cẩm qua mạng xã hội. Ảnh tư liệu: Hoài Thu

Thực tế, từ khi thành lập nước đến nay, chính sách về bảo tồn và phát huy tiếng nói, chữ viết của các dân tộc thiểu số của Đảng, Nhà nước luôn nhất quán trong công tác chỉ đạo và thực hiện. Tại Điều 15, Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (năm 1946) nêu rõ: “Ở các trường sơ học địa phương, quốc dân thiểu số có quyền học bằng tiếng của mình. Học trò nghèo được Chính phủ giúp”.

Điều này được khẳng định trong Hiến pháp năm 1992, Hiến pháp năm 2013 cũng như nhiều văn bản pháp luật của Quốc hội và Chính phủ. Tại khoản 3 Điều 5 Hiến pháp năm 2013 quy định “Ngôn ngữ quốc gia là tiếng Việt. Các dân tộc có quyền dùng tiếng nói, chữ viết, giữ gìn bản sắc dân tộc, phát huy phong tục, tập quán, truyền thống và văn hóa tốt đẹp của mình”.

Năm 1980, Hội đồng Bộ trưởng đưa ra chủ trương đối với chữ viết của các dân tộc thiểu số trong Quyết định số 53-CP ngày 22/2/1980, trong đó xác định: “Tiếng nói và chữ viết của mỗi dân tộc thiểu số ở Việt Nam vừa là vốn quý của các dân tộc đó, vừa là tài sản văn hóa chung của cả nước. Ở các vùng dân tộc thiểu số, tiếng và chữ dân tộc được dùng đồng thời với tiếng và chữ phổ thông”. Luật Phổ cập giáo dục tiểu học năm 1991 cũng quy định rõ các dân tộc thiểu số có quyền sử dụng tiếng nói, chữ viết của dân tộc mình cùng với tiếng Việt để thực hiện giáo dục tiểu học.

Trong Luật Giáo dục được ban hành sau đó vào các năm 1998 và 2019 đều khẳng định Nhà nước khuyến khích và tạo điều kiện để người dân tộc thiểu số được học tiếng nói, chữ viết của dân tộc mình, qua đó phát huy những phong tục, tập quán, truyền thống và văn hóa tốt đẹp của mỗi dân tộc, góp phần tạo ra giá trị văn hóa đa màu sắc của dân tộc Việt Nam.

Hiệu quả của các chính sách trên đã phát huy trên thực tế. Nếu như trước đây, chỉ có một số dân tộc như Chăm, Khmer,... có sẵn tiếng nói và chữ viết riêng, còn lại hầu hết các dân tộc thiểu số khác chỉ có tiếng nói mà chưa có chữ viết riêng của mình thì đến nay việc La-tinh hóa cách phát âm ngôn ngữ của một số dân tộc chỉ có tiếng nói, không có chữ viết như H’Mông, Ê Đê, Jrai... và hệ thống hóa ký tự của người Tày, Dao, Thái... đã được triển khai. Qua đó, các tiếng nói của đồng bào dân tộc thiểu số được bảo tồn và truyền lại cho thế hệ mai sau.

Số liệu thống kê cho thấy, đến năm 2020, tại Việt Nam, hơn 90% hộ gia đình vùng đồng bào dân tộc thiểu số được nghe các chương trình Đài Tiếng nói Việt Nam và trên 80% số hộ được xem truyền hình. Các chương trình phát thanh và kênh truyền hình từ trung ương đến địa phương được phát sóng với 26 thứ tiếng dân tộc đã đến được với bản làng xa xôi.

Chỉ tính riêng Đài Tiếng nói Việt Nam đã có 6 chương trình tiếng Việt chuyên sâu về đề tài dân tộc thiểu số; 13 chương trình phát thanh bằng tiếng dân tộc thiểu số phủ sóng tại các vùng tập trung đông đồng bào dân tộc ít người tại Tây Bắc, Đông Bắc, miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ; hơn 400 chương trình phát thanh (giai đoạn từ 2011-2021) để tuyên truyền cho đồng bào dân tộc thiểu số về Chương trình 135, cải thiện sinh kế, nâng cao nhận thức của đồng bào về vấn đề quyền con người...

Hiện nay, cả nước đã có 30 tỉnh triển khai với 700 trường học tiếng dân tộc thiểu số; phát hành 8 chương trình tiếng dân tộc (Chăm, Khmer, Jrai, Bahnar, Ê Đê, H’Mông, M’Nông, Thái); và 6 bộ sách giáo khoa tiếng dân tộc (Chăm, Khmer, Jrai, Bahnar, H’Mông, Ê Đê); 23 tỉnh, thành phố thực hiện dạy học tiếng dân tộc trong trường phổ thông... Trong đó, nổi bật là việc dạy tiếng Khmer (có khoảng 1,3 triệu người Khmer, chiếm 7% dân số). Việc truyền bá thông tin bằng tiếng dân tộc, đưa tiếng dân tộc vào chương trình giáo dục vừa giúp cho đồng bào dân tộc thiểu số duy trì nét văn hóa của mình, vừa bảo đảm sự bình đẳng trong việc hưởng thụ các giá trị văn hóa và giáo dục.

Bên cạnh đó, phong trào “cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc, cùng nói tiếng dân tộc” được triển khai rộng rãi. Điều 21 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa ban hành năm 2009 đề ra yêu cầu: “Dạy tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số cho cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang nhân dân công tác ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo yêu cầu công việc”.

Thực tế cho thấy việc hiểu được ngôn ngữ, tiếng nói của người dân tộc thiểu số vừa giúp cho công tác phát hiện, nắm tình hình địa bàn, kịp thời đấu tranh với các hiện tượng tiêu cực, góp phần giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội; vừa hỗ trợ công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động để đồng bào dân tộc thiểu số hiểu đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về dân tộc, tôn giáo trong tình hình mới.

Ngoài ra, để bảo đảm quyền của người dân tộc thiểu số được sử dụng tiếng nói của mình khi tham gia tố tụng, pháp luật Việt Nam quy định về việc cho phép người tham gia tố tụng dân sự, hình sự và hành chính có quyền dùng tiếng nói và chữ viết của dân tộc mình. Theo đó trong các trường hợp cần thiết, Tòa án sẽ mời người phiên dịch đến để hỗ trợ. Quy định này vừa mang ý nghĩa chính trị-xã hội, thể hiện sự bình đẳng giữa các dân tộc, vừa bảo đảm công tác xét xử được chính xác, minh bạch.

Thời gian tới, để tiếp tục phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với việc lợi dụng vấn đề dân tộc thực hiện âm mưu chống phá của các tổ chức, đối tượng phản động, thù địch, mỗi người dân chúng ta cần không ngừng tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc.

Bên cạnh việc chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số, các cấp ủy đảng và chính quyền cần tập trung xây dựng và bảo đảm đội ngũ cán bộ công tác tại các vùng có đồng bào dân tộc thiểu số am hiểu ngôn ngữ, tiếng nói và văn hóa của đồng bào, từ đó góp phần tạo sự đồng thuận, niềm tin của người dân.

Chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về vấn đề dân tộc, không để đồng bào bị các đối tượng xấu lôi kéo, lợi dụng và kích động. Đồng thời tiếp tục hoàn thiện chính sách dân tộc, từng bước nâng cao đời sống kinh tế, thu hẹp khoảng cách phát triển vùng, miền; đồng thời thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo tồn, phát triển văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số.

Tin mới

Nga cảnh báo Mỹ về nguy cơ cắt đứt quan hệ

Nga cảnh báo Mỹ về nguy cơ cắt đứt quan hệ

(Baonghean.vn) - Hãng thông tấn TASS ngày 12/8 dẫn lời Vụ trưởng Vụ Bắc Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Nga - ông Alexander Darchiyev cho biết, Nga đã cảnh báo Mỹ rằng quan hệ ngoại giao sẽ bị tổn hại nặng nề và thậm chí có thể bị cắt đứt nếu Nga bị liệt vào danh sách "nhà nước tài trợ khủng bố".
Làm bật lên mầm xanh trên đất hoang

Làm bật lên mầm xanh trên đất hoang

(Baonghean.vn) - Những năm 2020 trở về trước, toàn thị xã Cửa Lò có khoảng 33ha đất bỏ hoang, tập trung ở các phường Nghi Hoà, Nghi Hương… Sau 2 năm vận động nhân dân bám ruộng, kêu gọi, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, những cánh đồng hoang hóa, cỏ dại và năn lác cao quá đầu người nay thành những trang trại trù phú, những cánh đồng ngô, đồng dưa cho thu nhập cao.
Bỏ quên, không chịu dùng nhân tài ngoài Đảng là biểu hiện của căn bệnh hẹp hòi

Bỏ quên, không chịu dùng nhân tài ngoài Đảng là biểu hiện của căn bệnh hẹp hòi

(Baonghean.vn) - Kể chuyện về Bác Hồ,  Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo - Chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương trích dẫn tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc" của Người. Theo đó, một trong ba căn bệnh được Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ ra là bệnh hẹp hòi. Đây là bệnh về dùng người, không chịu dùng người tài giỏi, không dùng người cương trực thẳng thắn, chỉ thích dùng người theo "cánh hẩu" với nhau. Bệnh hẹp hòi tạo nên tình trạng bỏ quên, không chịu dùng những nhân tài ngoài Đảng.
Nhạc sĩ

Đất và người Nghệ An đón đợi 'đi' vào những giai điệu quê hương tươi mới

(Baonghean.vn) -  Với mong muốn có thêm những ca khúc hay về quê hương, mới đây lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã mời Đoàn nhạc sĩ thuộc Hội Nhạc sĩ Việt Nam đi thực tế sáng tác ở một số địa điểm trong tỉnh. Với các nhạc sĩ, đây là chuyến đi mang nhiều ý nghĩa và công chúng yêu âm nhạc có thể sẽ được thưởng thức những ca khúc tươi mới đậm dấu ấn đất và người Nghệ An.
Hạ tầng cụm công nghiệp Hưng Đông - 'loay hoay' gần 2 thập kỷ

Hạ tầng cụm công nghiệp Hưng Đông - 'loay hoay' gần 2 thập kỷ

(Baonghean.vn) - Từng được kỳ vọng trở thành một cụm công nghiệp hiện đại, là một trong những động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Bắc đô thị Vinh; thế nhưng, đến nay sau gần 20 năm  triển khai xây dựng, Dự án Cụm công nghiệp nhỏ tại xã Hưng Đông vẫn chưa thể hoàn thành.
Đẩy nhanh thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà ở cho công nhân

Đẩy nhanh thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà ở cho công nhân

(Baonghean.vn) - Chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà là một trong những chính sách tạo động lực tiếp sức cho người lao động trở lại nhà máy, xí nghiệp sau đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, đến nay, tỉ lệ hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động ở Nghệ An vẫn đạt thấp. Chương trình Dân hỏi - Cơ quan chức năng trả lời ngày hôm nay có cuộc trao đổi với ông Vi Ngọc Quỳnh - PGĐ Sở Lao động TB&XH để bạn đọc rõ hơn về vấn đề này.
'Tự bắn vào lá phổi của mình', châu Âu khó 'kề vai' với Mỹ trong trừng phạt Nga

'Tự bắn vào lá phổi của mình', châu Âu khó 'kề vai' với Mỹ trong trừng phạt Nga

(Baonghean.vn) - Cục diện xung đột Nga-Ukraine đã có nhiều thay đổi so với 6 tháng trước. Mỹ vẫn dựa vào các đồng minh châu Âu để tung ra các đòn trừng phạt mạnh mẽ với Nga. Thế nhưng, sự "kề vai sát cánh" của châu Âu giờ đây đang đặt một dấu chấm hỏi lớn, bởi dừng lại hay bước tiếp vô thời hạn, rất khó để trả lời.
Việt Nam 'sẩy chân' chung kết U16 Đông Nam Á; Bình Định sắp mua Đặng Văn Lâm

Việt Nam 'sẩy chân' chung kết U16 Đông Nam Á; Bình Định sắp mua Đặng Văn Lâm

(Baonghean.vn)-Tối 12/8, bàn thắng duy nhất của Rizky Kafiatur giúp U16 Indonesia đánh bại U16 Việt Nam 1-0 để lần đầu nâng cao chức vô địch giải Đông Nam Á; HLV Nguyễn Đức Thắng xác nhận với báo chí thương vụ bom tấn mang tên Đặng Văn Lâm đang về Việt Nam làm việc trực tiếp với CLB Bình Định; Đổi lịch khai mạc World Cup 2022... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.
Thông tin nổi bật ngày 12/8

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/8

(Baonghean.vn) - Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An; Nghệ An đốc thúc và yêu cầu ký cam kết về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; Rằm tháng Bảy hướng về tổ tiên, nguồn cội… là những thông tin đáng chú ý trong ngày 12/8.
Từ chuyện trở về của anh Liễu

Từ chuyện trở về của anh Liễu

(Baonghean.vn) - Thế là anh Vi Văn Liễu đã tìm về được với gia đình ở xã Xá Lượng, huyện Tương Dương. Mấy hôm nay chuyện này được đem ra bàn tán râm ran khắp các làng trên, bản dưới.
Trung ương Đoàn đánh giá cao vai trò lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Nghệ An trong thực hiện công tác thanh niên

Trung ương Đoàn đánh giá cao vai trò lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Nghệ An trong thực hiện công tác thanh niên

(Baonghean.vn) - Chiều 12/8, Đoàn giám sát do Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Nghệ An về kết quả thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”.