#Luân Phượng

3 kết quả

Ngày mùa và câu chuyện góp rơm

Ngày mùa và câu chuyện góp rơm

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, cùng với tinh thần cảnh giác cao độ, đề phòng nạn cháy kéo dài, lan rộng, người dân xóm Luân Phượng xã Đồng Văn (Thanh Chương) đã tổ chức quyên góp rơm giúp đỡ gia đình gặp nạn. Đây là câu chuyện hiếm có ở vùng quê này.