Lưu Sơn –Đô Lương: Khi vụ đông trở thành vụ chính

(Baonghean.vn) - Trước đây bà con xã Lưu Sơn-Đô Lương vẫn chỉ coi vụ đông như một vụ làm thêm, tập quán canh tác nhỏ lẻ. 
 
Tuy nhiên từ năm 2010 đến nay, cây vụ đông đã khẳng định được vai trò trở thành “vụ chính” thì xã đã quy hoạch mở rộng diện tích trên 80 ha (chủ yếu trên đất hai lúa). Cây vụ đông được trồng tập trung, cơ cấu đa dạng các loại cây trồng phù hợp với điều kiện thực tế như bầu, bí, đậu cô ve, dưa chuột …
 
Được các bộ kỹ thuật hướng dẫn về quy trình chăm sóc cây vụ đông, bà con đã đầu tư thâm canh đúng với quy trình nên cây vụ đông cho năng suất, giá trị cao. Theo ông Đào Văn Tài - Chủ tịch UBND xã Lưu Sơn từ năm 2012 đến nay vụ đông đạt giá trị cao, trên 80 triệu đồng/ha/vụ, góp phần cải thiện cuộc sống người dân.
Bà con xã Lưu Sơn chăm sóc rau bầu và đậu cô ve
Hàng ngày nông dân đều có thu nhập từ hái ngọn bầu nhưng vẫn không ảnh hưởng đến những quả bầu nhỏ đang phát triển
Những quả bầu nhỏ đang phát triển
Dưa chuột, đậu cô ve được trồng rải vụ để phục vụ thị trường tết
Ở Lưu Sơn, cơ bản các cánh đồng trồng cây vụ đồng kênh mương đều đã được bê tông hóa
 
Chùm ảnh của: Văn Trường