Mắt nhân tạo có thể giúp người khiếm thị nhìn trong tương lai

Nhóm nghiên cứu tại Đại học Minnesota chế tạo mẫu thử nghiệm của nhãn cầu giả với khả năng chuyển ánh sáng thành hình ảnh.

Xem tiếp

Có thể bạn quan tâm