#Máy Laser VBeam

1 kết quả

Phát triển kỹ thuật y học hiện đại

Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An: Chú trọng phát triển kỹ thuật y học hiện đại

(Baonghean) - Những năm qua, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An đặc biệt chú trọng đầu tư, phát triển kỹ thuật y tế theo hướng chuyên khoa sâu, phát triển kỹ thuật cao; nhằm tạo điều kiện cho người dân được khám, chữa bệnh chất lượng cao, ngang tầm các nước trong khu vực.