Máy nhắc chữ của Obama hoạt động như thế nào

Máy nhắc chữ của Tổng thống Mỹ Obama có loại kính đặc biệt, đảm bảo khán giả ngồi đối diện không thấy được chữ hiện lên.
.
Nguồn: VnE