Miễn lệ phí trước bạ nhà đất đối với người dân tộc thiểu số

05/03/2016 22:58

Ông Hoàng Giang (tỉnh Lào Cai) hỏi: Trường hợp người dân tộc thiểu số ở vùng khó khăn nhận chuyển nhượng nhà và đất cũng ở vùng khó khăn thì có được miễn lệ phí trước bạ không?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:Tại Khoản 1, Điều 9 Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ quy định:

“Điều 9. Miễn lệ phí trước bạ

việc cải tạo, nâng cấp nhà sàn sinh hoạt cộng đồng của bản để làm nhà truyền thống, tái hiện lại nếp sống, phong tục của đồng bào dân tộc Thái.
Miễn lệ phí trước bạ nhà đất đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

1. Nhà ở, đất ở của hộ nghèo; nhà ở, đất ở của người dân tộc thiểu số ở các xã, phường, thị trấn thuộc vùng khó khăn; nhà ở, đất ở của hộ gia đình, cá nhân ở các xã thuộc Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn, miền núi, vùng sâu, vùng xa; nhà ở, đất ở của hộ gia đình, cá nhân đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên”.

Tại Khoản 1, Điều 8 Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ.

“Điều 8. Miễn lệ phí trước bạ

Quy định miễn lệ phí trước bạ tại Điều 9 Nghị định số 45/2011/NĐ-CP được hướng dẫn như sau:

1. Nhà ở, đất ở của hộ nghèo; nhà ở, đất ở của người dân tộc thiểu số ở các xã, phường, thị trấn thuộc vùng khó khăn; nhà ở, đất ở của hộ gia đình, cá nhân ở các xã thuộc Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn, miền núi, vùng sâu, vùng xa; nhà ở, đất ở của hộ gia đình, cá nhân đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên. Trong đó:…

- Hộ gia đình, cá nhân đồng bào dân tộc thiểu số thuộc diện được miễn lệ phí trước bạ là các cá nhân và hộ gia đình trong đó vợ hoặc chồng là người dân tộc thiểu số.

- Vùng khó khăn được xác định theo Quyết định số 30/2007/QĐ-TTgngày 5/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

Trường hợp này, các hộ gia đình, cá nhân khi kê khai lệ phí trước bạ phải xuất trình cho cơ quan Thuế các giấy tờ chứng minh là người dân tộc thiểu số như: Xác nhận của UBND xã phường nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc bản sao hộ khẩu thường trú hoặc giấy tờ khác chứng minh cá nhân đăng ký quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất là người dân tộc thiểu số”.

Căn cứ các quy định nêu trên, nhà ở, đất ở của người dân tộc thiểu số ở các xã, phường, thị trấn thuộc vùng khó khăn theo quy định (gồm cả trường hợp người dân tộc thiểu số nhận chuyển nhượng nhà ở, đất ở tại các vùng khó khăn) thì được miễn lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng nhà ở, đất ở.

Thủ tục, điều kiện để người dân tộc thiểu số tại vùng khó khăn được miễn lệ phí trước bạ nhà ở, đất ở thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 và Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính.

Theo Chinhphu.vn

Miễn lệ phí trước bạ nhà đất đối với người dân tộc thiểu số
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO