Mở rộng cơ hội cho cán bộ phấn đấu, rèn luyện

Cán bộ được bổ nhiệm chức danh A phải đảm bảo 10 điểm, tuy nhiên, khi đưa cán bộ vào diện quy hoạch, có thể thời điểm đó cán bộ mới đạt 9 hoặc 9,5 điểm thì vẫn có thể được xem xét.

Ban Tổ chức Trung ương mới ban hành Hướng dẫn 16 nhằm giúp thực hiện Quy định số 50-QĐ/TƯ của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ.

Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII.
Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII.

Một trong những nội dung quan trọng trong Hướng dẫn đã nêu, đó là tại thời điểm xem xét, phê duyệt quy hoạch, cán bộ phải cơ bản đáp ứng được các tiêu chuẩn như trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tương ứng với chức danh được bổ nhiệm. Cán bộ được quy hoạch các chức danh thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý phải đáp ứng tiêu chuẩn lý luận chính trị.

Tuy nhiên, Ban Tổ chức Trung ương nêu rõ, cán bộ được quy hoạch "chưa nhất thiết phải đáp ứng ngay" tất cả tiêu chuẩn. Ví dụ, đối với quy hoạch chức danh Thứ trưởng, tại thời điểm xem xét, cán bộ không nhất thiết đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn như đã kinh qua và hoàn thành tốt nhiệm vụ ở chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp vụ trưởng hoặc tương đương trở lên; hoặc Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND trở lên của cấp tỉnh; có trình độ quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương.

Đối với quy hoạch chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy, tại thời điểm xem xét quy hoạch, cán bộ không nhất thiết đáp ứng đầy đủ một số tiêu chuẩn như đã kinh qua lãnh đạo chủ chốt cấp huyện (Bí thư, Phó Bí thư cấp ủy cấp huyện; Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND cấp huyện); có trình độ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương.

Việc quy định cán bộ được quy hoạch “chưa nhất thiết phải đáp ứng ngay tất cả tiêu chuẩn” được dư luận đánh giá sẽ mở ra nhiều cơ hội để cán bộ có năng lực, phẩm chất, có triển vọng phát triển để phấn đấu.

Mở rộng thêm cơ hội cho cán bộ rèn luyện, phấn đấu

Theo ông Nguyễn Đức Hà – nguyên Vụ trưởng Vụ cơ sở Đảng (Ban Tổ chức Trung ương), công tác quy hoạch cán bộ được Đảng ta xác định là khâu trọng yếu của công tác cán bộ, là nhiệm vụ thường xuyên nhằm phát hiện sớm nguồn cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín, có triển vọng phát triển để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm.

Ông Nguyễn Đức Hà – nguyên Vụ trưởng Vụ cơ sở Đảng (Ban Tổ chức Trung ương)
Ông Nguyễn Đức Hà – nguyên Vụ trưởng Vụ cơ sở Đảng (Ban Tổ chức Trung ương).

Tất cả chức danh đều quy định rõ các điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm. Khi cán bộ được đề bạt vào một chức danh cụ thể thì phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh theo quy định. Vì vậy, với cán bộ được quy hoạch – bước tiền đề cho công tác cán bộ, cấp có thẩm quyền có thể xem xét, phê duyệt quy hoạch đối với những cán bộ cơ bản đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh bổ nhiệm.

“Quy hoạch là bước tạo nguồn cán bộ, chuẩn bị cho lâu dài và cán bộ được quy hoạch còn được đào tạo, bồi dưỡng tiếp để đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện khi bổ nhiệm vào các chức danh. Vì vậy, Hướng dẫn số 16 của Ban Tổ chức Trung ương nêu tại thời điểm xem xét, phê duyệt quy hoạch “chưa nhất thiết phải đáp ứng ngay các tiêu chuẩn như kinh qua chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp dưới, trình độ quản lý nhà nước...” nhằm mở rộng thêm cơ hội cho cán bộ, phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu hiện nay và qua đó chuẩn bị kỹ cho quá trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ”.

Ông Nguyễn Đức Hà cho biết điều này, đồng thời khẳng định, quy định như vậy là đúng với bản chất logic của công tác cán bộ. Ông lấy ví dụ, cán bộ được bổ nhiệm chức danh A phải đảm bảo 10 điểm, tuy nhiên, khi đưa cán bộ vào diện quy hoạch, có thể thời điểm đó cán bộ mới đạt 9 hoặc 9,5 điểm thì vẫn có thể được xem xét, phê duyệt quy hoạch. Sau đó, cán bộ thiếu tiêu chuẩn gì thì cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo kế hoạch luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng, tạo điều kiện để cán bộ phấn đấu, rèn luyện, đáp ứng tiêu chuẩn chức danh quy hoạch theo quy định.

Từng bước cụ thể hóa vai trò của người đứng đầu

Nhắc đến phương châm quy hoạch “động và “mở", nguyên Vụ trưởng Vụ cơ sở Đảng cho biết, phương châm này xuất hiện từ Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị năm 2002. Theo đó, quy hoạch "động" được hiểu là định kỳ rà soát, bổ sung, điều chỉnh để đưa ra khỏi quy hoạch những cán bộ không còn đủ tiêu chuẩn, điều kiện, không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước hoặc uy tín thấp và kịp thời bổ sung vào quy hoạch những cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín, triển vọng phát triển.

Quy hoạch "mở" được hiểu là không khép kín trong từng địa phương, cơ quan, đơn vị mà cần mở rộng nguồn cán bộ từ nơi khác để đưa vào quy hoạch những cán bộ đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện và yêu cầu nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Ví dụ quy hoạch cán bộ chủ chốt cấp huyện thì không khép kín ở nguồn cán bộ trong huyện đó mà cần mở rộng nguồn cán bộ từ các huyện khác, thậm chí ở tỉnh, ở Trung ương, nhằm khắc phục tình trạng trì trệ, cục bộ địa phương, khép kín ngành, lĩnh vực.

“Bây giờ chọn 1 đồng chí mà chỉ nhìn vào 10 đồng chí ở đơn vị mình thì dứt khoát không thể bằng việc nhìn rộng ra khắp cơ quan hoặc khắp địa phương, đơn vị khác” – ông Nguyễn Đức Hà nhấn mạnh.

Có thể thấy, quy hoạch cán bộ không phải là một khung cứng mà rất cần sự linh hoạt, đặc biệt là phải chọn được những cán bộ đủ năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và vị trí công tác. Trong đó, cần gắn trách nhiệm người đứng đầu trong việc lựa chọn cán bộ quy hoạch. Bởi thực tế đã chứng minh, nếu người đứng đầu trong sáng, công tâm, khách quan thì sẽ dẫn dắt, định hướng tập thể theo chiều hướng tốt; ngược lại, nếu người đứng đầu lồng ghép ý đồ cá nhân không trong sáng thì sẽ chi phối tập thể.

Ông Nguyễn Đức Hà cũng cho rằng, vai trò của người đứng đầu sẽ từng bước được cụ thể hóa. Thời gian tới sẽ thực hiện thí điểm một số chủ trương mới như giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho người đứng đầu và cấp ủy trong công tác cán bộ.

Theo ông, đối với việc phân cấp quản lý cán bộ, không phải cứ cấp trên quản lý mới là tốt. Quan trọng là cấp nào nắm chắc cán bộ thì giao cho cấp đó quản lý, đồng thời cấp trên phải thường xuyên kiểm tra, giám sát vấn đề này; cùng với đó là phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu.

“Việc phân cấp, phân quyền liên quan đến việc đề cao trách nhiệm của tập thể và người đứng đầu. Cấp nào quản lý, nắm chắc cán bộ thì giao cho cấp đó quản lý cán bộ là tốt nhất. Nếu như trước đây, một chức vụ nhỏ nhưng cấp trên cao quản lý, thực chất là quản lý về mặt hồ sơ, còn con người thế nào thì không nắm rõ được. Chính vì vậy, giao cho tập thể cấp ủy cấp dưới, thông qua đó đề cao trách nhiệm của tập thể cấp ủy, trách nhiệm người đứng đầu, nếu có chuyện gì thì phải chịu trách nhiệm trước cấp trên. Tất nhiên, giao thẩm quyền tự chủ nhưng cấp trên phải thường xuyên kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh những sai sót xảy ra” – ông Nguyễn Đức Hà nhấn mạnh./.

tin mới

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và trồng cây đầu Xuân tại Khu Di tích mộ Bà Hoàng Thị Loan

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và trồng cây đầu Xuân tại Khu Di tích mộ Bà Hoàng Thị Loan

(Baonghean.vn) - Sáng 15/2, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh đã về Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và trồng cây đầu Xuân tại Khu Di tích mộ Bà Hoàng Thị Loan.

Sức mạnh đoàn kết từ mỗi thôn, bản

Sức mạnh đoàn kết từ mỗi thôn, bản

(Baonghean.vn) - Với sự hợp lực của người dân, các địa phương đã huy động được nguồn lực tổng hợp cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội. Kết quả đó được bắt nguồn từ việc phát huy khối đại đoàn kết toàn dân ở mỗi khối, xóm, thôn, bản.

Dấu ấn từ chỉ thị, nghị quyết vì dân ở Kỳ Sơn

Dấu ấn từ chỉ thị, nghị quyết vì dân ở Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Bằng những chỉ thị, nghị quyết kịp thời, sâu sát, huyện Kỳ Sơn đã ghi được những dấu ấn đậm nét năm 2023. Trong đó, có việc hoàn thành 1.800 căn nhà cho hộ nghèo; đưa vào sử dụng hệ thống giao ban trực tuyến đến cấp xã, tăng hiệu quả cải cách hành chính, phục vụ nhân dân.

Cô giáo trẻ trên đảo Thổ Chu

Cô giáo trẻ trên đảo Thổ Chu

(Baonghean.vn) - Nguyễn Thị Thu Lam (sinh năm 2000), cô giáo trẻ nhất tại Trường Tiểu học và THCS Thổ Châu, quyết định rời quê nhà Kiên Giang để gắn bó với đảo Thổ Chu, chuyên chở con chữ, tri thức đến với các học sinh nơi biển đảo Tây Nam của Tổ quốc.

Mùa Xuân của những nhà giáo trăm tuổi

Mùa Xuân của những nhà giáo trăm tuổi

(Baonghean.vn) - Đó là những người đáng kính, cả về tuổi đời và cống hiến cho cuộc sống. Cụ ít tuổi nhất năm nay đã 86, cụ cao tuổi nhất bước sang tuổi 100. Các cụ đều là những nhà giáo rất đỗi giản dị nhưng đã gieo vào chúng tôi những cảm xúc vô cùng lớn lao.

Quế Phong phấn đấu trở thành huyện khá vùng Tây Bắc

Quế Phong phấn đấu trở thành huyện khá vùng Tây Bắc

(Baonghean.vn) - Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXII, trên cơ sở quy hoạch vùng sản xuất sát với thế mạnh của từng địa phương, cơ sở, huyện Quế Phong đã triển khai các đề án và mô hình phù hợp, hiệu quả kinh tế cao, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao đời sống người dân...

Nhớ Tết năm xưa được gặp Bác Hồ

Nhớ Tết năm xưa được gặp Bác Hồ

(Baonghean.vn) - Những năm trước đó, thời bình, khi tiếp các đoàn khách thiếu nhi Bác dành ra nhiều giờ, nhưng lần ấy chúng tôi được ở bên Bác chỉ chừng hơn nửa tiếng. Bác dặn dò khuyên bảo chung chúng tôi, Bác chia kẹo cho từng đứa, rồi thì do công việc khẩn cấp, Bác nói lời tạm biệt.

Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về phát triển Nghệ An

Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị được xem như là "kim chỉ nam" để Nghệ An tạo đột phá phát triển trong thời gian tới. Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu ý kiến chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết 39 của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và bộ, ban, ngành TW.

‘Người đứng mũi’ ở Thằm Thẩm

‘Người đứng mũi’ ở Thằm Thẩm

(Baonghean.vn) -Vượt cung đường quanh co, uốn lượn quanh sườn núi, ghé bản Thằm Thẩm, xã biên giới Nhôn Mai (Tương Dương), hỏi thăm Trưởng bản Và Bá Ca, người dân chỉ vào ngôi nhà có vườn cải vàng rực trong nắng Xuân và nói: “Nhà của người nói được, làm được ở Thằm Thẩm đấy”!

Phấn đấu xây dựng nông thôn Việt Nam trở thành những miền quê đáng sống

Phấn đấu xây dựng nông thôn Việt Nam trở thành những miền quê đáng sống

(Baonghean.vn) - Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, xây dựng nông thôn mới chính là đổi mới xã hội nông thôn “sửa đổi cách ăn, cách mặc, cách ở, cách đi lại, cách làm việc” và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân để người dân lao động có cuộc sống ấm no, văn minh, hạnh phúc...

Đón Tết về trong những ngôi nhà hạnh phúc

Đón Tết về trong những ngôi nhà hạnh phúc

(Baonghean.vn) - Với mong muốn tạo động lực, giúp người nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn có nhà ở “an cư lạc nghiệp”, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc, cùng sự ủng hộ tích cực từ cộng đồng xã hội, nhiều hộ trên địa bàn tỉnh đã được đón Tết trong ngôi nhà mới ấm áp, hạnh phúc.

Ngõ phố thắm tình dân

Ngõ phố thắm tình dân

(Baonghean.vn) - Các ngõ phố được trang hoàng sạch, đẹp để đón Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024. Rất nhiều công trình, phần việc in dấu tình đoàn kết của các hộ dân. Điều đó càng tô thắm thêm tình dân trên mỗi ngõ phố ở thành Vinh. 

Hưng Nguyên quyết tâm hoàn thành huyện nông thôn mới

Hưng Nguyên quyết tâm hoàn thành huyện nông thôn mới

(Baonghean.vn) - Với sự quyết tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, sự đồng tâm, đồng lòng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân; huyện Hưng Nguyên đã, đang vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành huyện nông thôn mới vào đầu năm 2024.

Lòng Dân yêu Đảng

Lòng Dân yêu Đảng

(Baonghean.vn) - Trong chặng đường chiến đấu, trưởng thành đầy hy sinh, gian khổ gần một thế kỷ qua, Đảng ta sinh ra từ Nhân dân, Đảng là con nòi dân tộc. Vì lẽ đó, Đảng ở giữa lòng Dân, Dân chở che, nuôi nấng, sẵn sàng chết vì Đảng.

Mùa Xuân, biết ơn và khát vọng!

Mùa Xuân, biết ơn và khát vọng!

(Baonghean.vn) - Cách đây 94 năm, có một mùa Xuân rất đặc biệt. Mùa Xuân 1930 không chỉ là mùa Xuân của quy luật vận hành đất trời mà là mùa Xuân của lý tưởng, tình yêu, khát vọng hạnh phúc.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính phát động Giải Búa liềm vàng lần thứ IX

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính phát động Giải Búa liềm vàng lần thứ IX

(Baonghean.vn) - Tối 1/2, tại Lễ trao Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Búa liềm vàng) lần thứ VIII - năm 2023, đồng chí Mai Văn Chính - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng ban Tổ chức giải đã phát động Giải Búa Liềm Vàng lần thứ IX.