Mỗi cán bộ, đảng viên phải tiên phong, gương mẫu, đổi mới, sáng tạo

(Baonghean) - Trong không khí mừng đất nước đổi mới, mừng Xuân Đinh Dậu 2017 và kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dành thời gian trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An về tình hình, định hướng phát triển của tỉnh; về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

P.V: Thưa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, năm Bính Thân 2016, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, Nghệ An vẫn đạt được những kết quả toàn diện, đồng chí có thể khái quát một số nét chính nổi bật?

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh: Năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp của nhiệm kỳ 2015 - 2020, tiếp tục thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020, với tinh thần “đột phá” và tầm nhìn “phát triển trong môi trường hội nhập, dựa vào hội nhập, đáp ứng các yêu cầu hội nhập và hướng tới thực hiện các mục tiêu hội nhập”, vượt qua nhiều khó khăn, kinh tế - xã hội tỉnh ta tiếp tục phát triển toàn diện. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 7,5%; nông nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng khá gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới thu được kết quả cao.

Đến nay toàn tỉnh có 152 xã đạt chuẩn nông thôn mới; giải quyết việc làm cho hơn 37.860 lao động, trong đó xuất khẩu lao động 12.625 người, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 9,5%; thu ngân sách đạt 11.005 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay. Có 1.926 doanh nghiệp, chi nhánh thành lập, trong đó có 1.541 doanh nghiệp, tăng 12,52%. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt hơn 568 triệu USD. Công tác đối ngoại, thu hút đầu tư diễn ra sôi động, có 141 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký hơn 35.441 tỷ đồng. Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý cho thành lập Trung tâm Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư Nghệ An (NgheAn IPC) trực thuộc UBND tỉnh.

Các đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự Lễ khai giảng năm học 2016 - 2017 Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Ảnh: T.C

Sự cố ô nhiễm môi trường biển miền Trung có nhiều tác động tiêu cực đến Nghệ An, song các cấp ủy Đảng, chính quyền đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo, đấu tranh ngăn chặn kịp thời; góp phần đảm bảo quốc phòng - an ninh, tạo sự ổn định để phát triển kinh tế - xã hội. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, tập trung đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo theo hướng vừa bao quát toàn diện các lĩnh vực, vừa tập trung vào những vấn đề trọng tâm, bức thiết, cụ thể; chú trọng phân công nhiệm vụ và đề cao trách nhiệm người đứng đầu. Phấn khởi với những kết quả đạt được, nhưng mục tiêu phấn đấu của nhiệm kỳ rất cao, tỉnh ta còn phải tiếp tục nỗ lực, phấn đấu nhiều hơn nữa để đạt được các chỉ tiêu, nhất là trong năm 2017 - năm bản lề có tính chất quan trọng của giai đoạn 2016 - 2020.

P.V: Với tính chất là năm bản lề quan trọng, trong năm 2017, định hướng chỉ đạo cụ thể của tỉnh là gì, thưa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy?

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh: Trước hết, Nghệ An phải thống nhất tầm nhìn tiến vượt trong môi trường hội nhập quốc tế, gắn chặt với liên kết vùng, dựa vào liên kết vùng để hội tụ sức mạnh và tạo lan tỏa phát triển. Tầm nhìn đó phải cụ thể hóa trong việc triển khai thực hiện chương trình mới về cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng mà Hội nghị Trung ương 4 đã thông qua. Năm 2017, tỉnh tiếp tục tập trung phát triển ba vùng kinh tế trọng điểm, trong đó trọng tâm là thành phố Vinh, miền Tây Nghệ An; các dự án động lực, có tính lan tỏa nhằm phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế; đẩy mạnh quảng bá du lịch, phát triển dịch vụ, vì đây là lĩnh vực đang có lợi thế để tăng tốc; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tập trung cho đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng.

Cùng với đó, tỉnh quản lý chặt chẽ và nâng cao hiệu quả đầu tư công, nhất là tổ chức thực hiện tốt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2017; siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong quản lý và điều hành tài chính, ngân sách Nhà nước gắn với thực hiện chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách Nhà nước, quản lý nợ công theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị. Thực hiện tốt 3 đột phá chiến lược, trong đó tập trung vào nguồn nhân lực để phục vụ cho phát triển của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh và đoàn công tác kiểm tra tình hình ngập lụt ở xã Hưng Trung, Hưng Nguyên.

Đặc biệt, lĩnh vực nông nghiệp phải tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại gắn với tích tụ ruộng đất, ứng dụng khoa học công nghệ mới, xây dựng nền nông nghiệp sạch, tăng năng suất, chất lượng và giá trị của sản phẩm. Đây cũng là nền tảng để xây dựng nông thôn mới bền vững. Bên cạnh vai trò kết nối, hỗ trợ của Nhà nước về khoa học - kỹ thuật, đảm bảo vật tư tốt, hỗ trợ vay vốn…, thì bản thân người nông dân, chủ thể của quá trình cơ cấu lại nông nghiệp, cần liên kết với nhau trong mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã để nâng cao sức cạnh tranh, từng bước hình thành chuỗi cung ứng sản phẩm; khuyến khích phát triển các mô hình kinh tế gia trại, trang trại, đặc biệt là các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp để tạo ra “cú hích” thực sự.

Công nghiệp, dịch vụ, thương mại, du lịch phát triển sẽ “hút” dần lao động khỏi khu vực nông nghiệp, tạo điều kiện tích tụ ruộng đất, sản xuất lớn. Để tiếp tục làm tốt điều này, tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thể chế, trong đó trọng tâm là cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Quan điểm là phải tạo ra khung chính sách ổn định, phương thức tiếp cận giữa các nhà đầu tư và các cơ quan Nhà nước thuận lợi, nhanh gọn, chính xác; phát triển hạ tầng giao thông, điện, nước, cảng biển, sân bay, ga tàu đồng bộ, hiện đại; khuyến khích khởi nghiệp.

P.V: Để thực hiện các mục tiêu trên, yếu tố nguồn nhân lực đóng vai trò rất quan trọng. Vậy, giải pháp để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh là gì, thưa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy?

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh: Theo tôi, phải cân đối được giữa nhân lực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và khoa học kỹ thuật. Trong bối cảnh công nghiệp đang phát triển nhanh, chúng ta đang thiếu nhân lực về khoa học kỹ thuật. Do đó, tỉnh tiếp tục thực hiện các giải pháp gồm: Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông gắn với công tác hướng nghiệp; phát triển, nâng cao chất lượng hệ thống các trường đào tạo nghề; kêu gọi các đối tác nước ngoài đến tỉnh ta để mở hoặc liên kết xây dựng các cơ sở đào tạo có chất lượng quốc tế, đặc biệt là đào tạo các ngành kỹ thuật.

P.V: Bên cạnh các lĩnh vực đã đề cập, để Nghệ An có thể phát triển thành tỉnh khá của khu vực phía Bắc, thì mục tiêu giảm nghèo ở miền Tây và xây dựng TP. Vinh thành trung tâm vùng Bắc Trung bộ được xem là hai trụ cột quan trọng. Đồng chí có thể cho biết quan điểm chỉ đạo phát triển với hai khu vực này?

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh: Đối với miền Tây Nghệ An, để xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế, những năm qua tỉnh đã tập trung cơ cấu lại theo hướng đưa những cây trồng có giá trị, năng suất cao vào sản xuất, gắn với đó là làm tốt công tác thị trường; ban hành chính sách khuyến khích, kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào khu vực này và thực tế đã có những doanh nghiệp lớn đầu tư, liên kết tiêu thụ sản phẩm cho nhân dân; thực hiện giao đất nông, lâm trường cho người dân; đẩy mạnh xuất khẩu lao động. Với những giải pháp trên, tốc độ xóa đói, giảm nghèo ở các địa phương miền Tây của tỉnh đạt nhanh, bền vững. Đây cũng là giải pháp được tỉnh tập trung chỉ đạo trong thời gian tiếp theo. Cùng với đó là tập trung đầu tư thêm về hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông với các tuyến đường ngang kết nối Quốc lộ 7 và Quốc lộ 48 nhằm tạo động lực cho miền Tây phát triển nhanh hơn.

Những đồng rau màu áp dụng công nghệ tưới tự động ở xã Quỳnh Liên (Quỳnh Lưu). Ảnh: Mạnh Hùng

Thành phố Vinh là đô thị động lực phát triển của tỉnh và được định hướng trở thành trung tâm của khu vực Bắc Trung bộ trên 10 lĩnh vực. Chúng ta cần đặc biệt quan tâm phát triển thành phố Vinh với tư cách là thủ phủ vùng Bắc Trung bộ, là trung tâm phát triển vùng. Đây là một lợi thế đặc biệt, cần phải được phát huy và tận dụng. Phải xây dựng Vinh trở thành trung tâm hội nhập quốc tế của vùng, bằng cách đó, trở thành tọa độ hội tụ sức mạnh quốc tế, thu hút đầu tư đẳng cấp cao, là nơi thu hút nhân tài nhưng cũng là nơi đào tạo và cung cấp nhân lực chất lượng cao cho vùng và cho cả nước. Vinh phải trở thành đô thị thông minh, hiện đại, một biểu tượng phát triển mang đầy chất nhân văn và trí tuệ. 

Thành phố Vinh phát triển mạnh, hợp lý, sẽ giúp tỉnh khởi sắc nhiều mặt. Với mục tiêu ấy, trước hết thành phố phải phát triển theo hướng hình thành các dịch vụ tiện ích, đáp ứng điều kiện điều hành sản xuất, kinh doanh, hấp dẫn các nhà đầu tư và nhân lực, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao. Thứ hai là phát triển mạnh dịch vụ, thương mại, đào tạo nguồn nhân lực, hệ thống tài chính - ngân hàng. Thành phố Vinh hiện có quy mô 400 ngàn dân và đang hướng đến đô thị 1 triệu dân với quy hoạch đồng bộ, là thành phố quê hương Bác Hồ. Do đó, cần chú ý quản lý chặt chẽ quy hoạch, xây dựng những công trình kiến trúc đẹp, có bản sắc văn hóa; có những chính sách hợp lý, bố trí quỹ đất để phát triển các khu trung tâm tài chính, ngân hàng, thương mại, dịch vụ, văn hóa, thể thao… 

Như thế, coi việc đặt nền móng cho sự phát triển thành phố Vinh theo hướng trên là một trong những nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của Đảng bộ, chính quyền và toàn thể nhân dân Nghệ An trong năm 2017 và cả giai đoạn tiếp theo.

Cảng Hàng không Vinh đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương xây dựng thành Cảng hàng không quốc tế. Ảnh: Đức Chuyên

P.V: Nhân dịp Xuân Đinh Dậu 2017, thông điệp Bí thư Tỉnh ủy gửi đến toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân tỉnh nhà là gì, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh: Năm 2017, với những thách thức và vận hội mới, mỗi cán bộ, đảng viên phải là những người tiên phong, gương mẫu trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; chịu khó học hỏi, phấn đấu nâng cao trình độ chuyên môn; có tư duy sáng tạo, đổi mới, tạo ra giá trị mới để dẫn dắt, củng cố niềm tin, sự ủng hộ của nhân dân đi đến những kết quả mới, thành tựu mới.

Các tổ chức cơ sở đảng, cán bộ, đảng viên phải quán triệt, học tập và triển khai hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Làm như vậy, mỗi đảng viên sẽ tốt hơn, tổ chức Đảng sẽ mạnh hơn, công việc sẽ đạt hiệu quả cao hơn, tạo niềm tin trong quần chúng nhân dân. 

Nhân dịp Xuân về, Tết đến, tôi chúc đồng bào, đồng chí tỉnh nhà sức khỏe, hạnh phúc, đoàn kết, thi đua lao động, sản xuất để hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2017. 

P.V: Trân trọng cảm ơn đồng chí Bí thư Tỉnh ủy

                                                                                                                                           ThànhDuy

                                                                                                                                        (thực hiện)