Một số kết quả bước đầu thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2018 ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thực hiện chủ trương về “Năm dân vận chính quyền” 2018 của Ban Dân vận Trung ương và Ban cán sự Đảng Chính phủ, Nghệ An đã triển khai một cách quyết liệt, rộng khắp trên địa bàn toàn tỉnh và đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng.
Đồng chí Thái Thanh Quý trao quà hỗ trợ cho các hộ nghèo xóm Chu Trạc, xã Hoa Thành (Yên Thành). Ảnh tư liệu.

Ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An ký kết kế hoạch phối hợp “Năm dân vận chính quyền” với Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh (số 72, ngày 22/3/2018). 21/21 huyện, thành, thị đều ký kết giữa Ban Dân vận với UBND huyện về triển khai “Năm dân vận chính quyền” 2018. Ban Dân vận Tỉnh ủy ra công văn đôn đốc triển khai, tuyên truyền “Năm dân vận chính quyền”. Ra công văn của Ban Dân vận Tỉnh ủy về chỉ đạo xây dựng điểm sáng về dân vận chính quyền, 6/2018 đã chỉ đạo xây dựng 79 điểm sáng về dân vận chính quyền.

 Tỉnh Nghệ An thành lập Ban chỉ đạo công tác dân vận chính quyền, do đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh làm Trưởng ban, Giám đốc Sở Nội vụ làm Phó ban trực, 1 đồng chí lãnh đạo Ban Dân vận làm Phó trưởng ban, thông qua Ban chỉ đạo đã phân công mỗi thành viên Ban chỉ đạo phụ trách công tác dân vận chính quyền 1 huyện, 1 sở, ngành để đôn đốc thực hiện “Năm dân vận chính quyền”.

Tỉnh đã tổ chức 05 đoàn kiểm tra đi kiểm tra “Năm dân vận chính quyền” 2018 tại các địa bàn trọng điểm về giải phóng mặt bằng, các vấn đề nhân dân còn bức xúc, giải quyết đơn thư, công tác cải cách hành chính (tại Sở Giao thông Vận tải, Sở Nông nghiệp và PTNT, Thanh tra tỉnh và một số huyện). Tổ chức giao ban 6 tháng đầu năm về công tác dân vận, dân vận chính quyền, công tác tôn giáo - dân tộc tại 03 cụm/21 huyện, thành, thị và 1 cụm các đảng ủy trực thuộc để các đơn vị trao đổi kinh nghiệm hay, cách làm tốt về dân vận chính quyền để học tập lẫn nhau.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Khôi - Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy thông qua nội dung, kế hoạch chương trình Gặp mặt giữa Thường trực Tỉnh ủy với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp xã. Ảnh tư liệu.

Công tác tuyên truyền “Năm dân vận chính quyền” 2018 được đẩy mạnh.  Đến nay đã có 25 tin, bài và 10 phóng sự về các hoạt động dân vận chính quyền; phối hợp với Báo Nghệ An mở chuyên mục “Dân vận chính quyền - Quy chế dân chủ cơ sở” trên Báo điện tử Nghệ An đã có hàng trăm tin, bài được đăng tải. Hiện nay, Ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An đang triển khai biên tập cuốn sách “Một số điểm sáng về công tác dân vận chính quyên ở Nghệ An”.

Thông qua thực hiện “Năm dân vận chính quyền” tỉnh Nghệ An đã đạt được một số kết quả bước đầu: Nhận thức của cán bộ công chức và cán bộ đảng viên về "Năm dân vận chính quyền" có chuyển biến rõ rệt. Ý thức phục vụ nhân dân, doanh nghiệp của cán bộ công chức được nâng lên, đã bước đầu khắc phục được tình trạng chậm việc, sót việc, quên việc trong mỗi cán bộ, công chức.

Tỉnh Nghệ An đã chọn 7 đơn vị làm điểm về cải cách hành chính, trong đó có các đơn vị liên quan nhiều đến giao dịch công việc hàng ngày với người dân, doanh nghiệp như thành phố Vinh, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và môi trường, Sở Giao thông Vận tải.

Ban Dân vận Tỉnh ủy trao quà cho các hộ nghèo tại xã Nghĩa An. Ảnh tư liệu.

Cũng từ thực hiện “Năm dân vận chính quyền”, 6 tháng/2018 đã có thêm 15 xã về đích nông thôn mới, nâng tổng số toàn tỉnh là 184 xã và 03 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Các dự án trọng điểm của tỉnh do làm tốt công tác dân vận nên thuận lợi hơn trong công tác giải phóng mặt bằng sớm đi vào hoạt động, như: Nhà máy Tôn Hoa Sen, VSIP Nghệ An và hàng trăm doanh nghiệp trong khu kinh tế Đông Nam…, từ đó đã góp phần giải quyết hàng vạn lao động tại chỗ, tăng thu nhập cho người lao động.

Lũy kế đến cuối tháng 5/2018 Nghệ An đã cấp mới 42 dự án, với tổng vốn đăng ký kinh doanh 5.231,81 tỷ đồng, cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 727 doanh nghiệp, tăng 16,5% so với cùng kỳ. Thu ngân sách có chuyển biến, 5 tháng đầu năm thu 4.960,27 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ. Những con số đó đã nói lên do làm tốt “Năm dân vận chính quyền” 2018 đã tạo chuyển biến rõ rệt, khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của tỉnh.

Tuy nhiên, triển khai “Năm dân vận chính quyền” 2018 cũng còn có những khó khăn nhất định, đó là: Ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân của một số cán bộ, công chức còn hạn chế; một số nơi xây dựng kế hoạch thực hiện “Năm dân vận chính quyền” chưa thật cụ thể; công tác kiểm tra thực hiện “Năm dân vận chính quyền” chưa được nhiều; công tác tuyên truyền “Năm dân vận chính quyền” trên các phương tiện thông tin đại chúng chưa thường xuyên.

Trong thời gian tới, tiếp tục tổ chức kiểm tra công tác dân vận chính quyền tại các địa phương, đơn vị để đôn đốc các địa phương, đơn vị đẩy mạnh “Năm dân vận chính quyền” với các nội dung trọng tâm:

(1) Tổ chức thực thi pháp luật nghiêm minh, hiệu quả

(2) Tập trung phát triển kinh tế, xã hội và nâng cao cuộc sống nhân dân

(3) Đẩy mạnh cải cách hành chính

(4) Nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức

(5) Giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở cơ sở

(6) Làm tốt công tác phản biện xã hội.

Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền “Năm dân vận chính quyền” trên Đài truyền hình, các báo của địa phương, báo Trung ương để cán bộ, công chức và nhân dân hiểu hơn về “Năm dân vận chính quyền”. Tổ chức hội nghị biểu dương các mô hình, điểm sáng dân vận chính quyền ở cấp tỉnh. Cuối năm tổ chức đánh giá, tổng kết “Năm dân vận chính quyền” 2018 để rút kinh nghiệm chỉ đạo tốt hơn trong những năm tiếp theo./.

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy