#Mỹ Donald Trump

20 kết quả

Taylor Weyeneth, Phó Chánh văn phòng Cơ quan kiểm soát chính sách ma túy quốc gia Mỹ

Trợ lý 24 tuổi trong chính quyền Trump

Taylor Weyeneth, 24 tuổi, đã được nhận vào Nhà Trắng khi mới chỉ vừa tốt nghiệp đại học. Hơn 1 năm sau đó, anh đã được bổ nhiệm làm Phó Chánh văn phòng Cơ quan kiểm soát chính sách ma túy quốc gia, là người chịu trách nhiệm giải quyết cuộc khủng hoảng thuốc giảm đau opioid.