Năm 2015, Nghệ An xuất siêu 79 triệu USD

(Baonghean.vn) -  Năm 2015, dự kiến Nghệ An sẽ xuất siêu khoảng 79 triệu USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 462 triệu USD, tăng hơn 11% so với cùng kỳ; giá trị nhập khẩu hàng hóa ước đạt 383 triệu USD, gần bằng 102% cùng kỳ.

Ngành dệt may tiếp tục có mức tăng trưởng ấn tượng và đóng góp lớn vào kim ngạch xuất khẩu của tỉnh trong năm nay. Ảnh: Thu Huyền

Theo Báo cáo của UBND tỉnh, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 10 tháng ước đạt gần 368 triệu USD, tăng 9,89% cùng kỳ. Đáng chú ý, một số mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng so với cùng kỳ như: hàng thủy sản tăng hơn 51%, rau quả tăng hơn 21%, dệt may tăng hơn 50%,...

Giá trị nhập khẩu 10 tháng ước đạt hơn 296 triệu USD, tăng hơn 5% so với cùng kỳ; giá trị nhập khẩu tăng tập trung chủ yếu ở các nhóm hàng hóa như: hóa chất tăng hơn 3 lần, giấy và sản phẩm từ giấy tăng gần 154 %,...

Kim ngạch xuất khẩu hàng thủy sản cũng có mức tăng trưởng với cùng kỳ. Ảnh: Quỳnh Lan

Như vậy năm 2015, dự kiến Nghệ An sẽ xuất siêu khoảng 79 triệu USD. Năm 2014, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của tỉnh đạt  682 triệu USD, trong đó xuất khẩu hàng hóa đạt 415,4 triệu USD.

Thành Duy