Năm 2016: Nghệ An cần 50.000-52.000 tỷ đồng vốn đầu tư xây dựng cơ bản

(Baonghean.vn) -  Năm 2016, Nghệ An phấn đấu huy động từ 50.000 - 52.000 tỷ đồng để đầu tư các dự án thủy lợi, giao thông, y tế, giáo dục...

Thi công Kênh Bắc đoạn 3 đoạn qua xã Hưng Lộc

Báo cáo của Sở KH và Đầu tư Nghệ An cho biết: Năm 2015, tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn ước đạt khoảng 42.000 tỷ đồng, tăng 16,67% so với năm 2014 và đạt mục tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra.

Năm 2016, trên cơ sở bố trí sản xuất và kết cấu hạ tầng, nguồn vốn năm 2015 cần huy động khoảng 50.000-52.000 tỷ đồng, tăng 15-20% so năm 2015.

Trong đó, dự kiến cơ cấu các nguồn vốn đầu tư như sau:  Nguồn đầu tư từ ngân sách nhà nước 5.000- 5.200 tỷ đồng, chiếm 9 - 11 % tổng nguồn, tăng hơn 1,8 lần so với năm 2015; nguồn đầu tư từ trái phiếu Chính phủ: 874 tỷ đồng, chiếm 1-2% tổng nguồn; nguồn vốn tín dụng 4.500 - 4.800 tỷ đồng, chiếm 8 - 10% tổng nguồn, tăng  8 - 16%  so với năm 2015; đầu tư doanh nghiệp nhà nước 1.200-1.300 tỷ đồng, chiếm 2-3% tổng nguồn, tăng 14-23% so với năm 2015; đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) dự kiến 1.300-1500 tỷ đồng (chiếm 2-3% tổng nguồn); đầu tư từ nguồn vốn tư nhân và dân cư dự kiến 28.000-30.000 tỷ đồng (chiếm 50-60% tổng nguồn), tăng 9-17% so với năm 2015...

Nguồn vốn sẽ được đầu tư vào thủy lợi, giao thông, y tế, giáo dục...ở các vùng miền trên địa bàn.

Trân Châu