Năm 2017: Bộ Tài chính giao Nghệ An thu ngân sách 10.587 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Chiều 24/11, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh tiếp tục họp phiên thường kỳ tháng 11 để nghe và cho ý kiến về kế hoạch đầu tư công và thu chi, phân bổ ngân sách.

Cùng dự có các đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí thành viên uỷ ban và đại diện các sở ban ngành…

 » Năm 2016, Nghệ An dự kiến có 25 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch
 

Tại cuộc họp, Sở KH&ĐT trình bày báo cáo kết quả thực hiện kế hoách đầu tư công năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017 và dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm 2017; dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020.

Theo Sở KH&ĐT, kết quả thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016 là hơn 5.000 tỷ đồng. Tính đến 31/10/2016 khối lượng thực hiện 3.868 tỷ đồng, đạt 75% kế hoạch, giải ngân 3.545 tỷ đồng, đạt gần 69% kế hoạch.

Toàn cảnh cuộc họp.
Đồng chí chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường đề nghị tăng cường giải pháp thu ngân sách trong những tháng cuối năm.

Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh, sự nỗ lực của các ngành, các cấp nên kết quả huy động vốn đầu tư toàn xã hội đạt khá, tổng nguồn vốn huy động 10 tháng đầu năm 2016 đạt 37.351 tỷ đồng, bằng 74,29% kế hoạch, tăng 12,6% so cùng kỳ. Ước cả năm đạt 51.670 tỷ đồng, đạt kế hoạch đề ra 50.000 - 52.000 tỷ đồng. Trong đó, một số nguồn tăng khá như nguồn vốn ngân sách nhà nước, vốn đầu tư qua bộ, ngành Trung ương, vốn của dân cư... 

Đồng chí Nguyễn Văn Độ - Giám đốc Sở KH&ĐT báo cáo kết quả thực hiện kế hoách đầu tư công năm 2016.

Tuy vậy, tiến độ thực hiện và giải ngân chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 một số nguồn vốn vẫn còn chậm (chương trình mục tiêu quốc gia, trái phiếu chính phủ). Nhiều dự án trọng điểm, dự án phục vụ thu hút đầu tư, đối ứng các dự án ODA cần đẩy nhanh tiến độ, mặc dù đã được các ngành, các cấp tập trung nguồn lực để tham mưu bố trí vốn cho các dự án nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu. Tiến độ công tác giải phóng mặt bằng vẫn còn chậm. Công tác điều chỉnh dự án, đấu thầu, giám sát đánh giá đầu tư, quản lý chất lượng công trình xây dựng vẫn còn bộc lộ nhiều yếu kém.

Đồng chí Nguyễn Xuân Hải - Giám đốc Sở Tài chính cho biết, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 Bộ Tài chính giao cho Nghệ An là 10.587 tỷ đồng. Đây là mức cao đòi hỏi sự nỗ lực lớn của các ngành, chính quyền địa phương.

Tiếp đó, các đại biểu đã nghe báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách năm 2016, dự toán và phân bổ ngân sách năm 2017 và dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2017 do sở Tài chính báo cáo.

Đồng chí Hoàng Thị Xuân - Giám đốc Kho bạc nhà nước cho biết, hiện còn 345 dự án vốn trái phiếu Chính phủ do địa phương quản lý chưa gửi hồ sơ đến KBNN để thanh toán.

Thu ngân sách 10 tháng trên địa bàn đạt 8.562 tỷ đồng, đạt 83,3% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 27,3% so với cùng kỳ. Theo dự kiến của Cục Thuế và cục Hải quan, ước thực hiện thu ngân sách năm 2016 là 10.310 tỷ đồng, đạt 100,3% dự toán, tăng hơn 18% so với năm 2015.

Theo đồng chí Nguyễn Xuân Hải - Giám đốc Sở Tài Chính, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2016 tăng so với năm 2015 nhưng chưa đạt so với số thu HĐND tỉnh giao. Một số khoản thu đạt thấp như thu từ hoạt động xuất nhập khẩu, thu từ DNNN trung ương quản lý, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (do miễn giảm )thuế)…

Tại cuộc họp, ý kiến các đại biểu phát biểu, làm rõ thêm về nhiệm vụ ngân sách từ nay đến cuối năm: thu, chi, thanh quyết toán vốn XDCB, thu hồi nợ đọng thuế cũng như các giải pháp hoàn thành dự toán ngân sách nhà nước năm 2017...

10 tháng đầu năm, nhà máy bia Hà Nội Nghệ An sản xuất 43 triệu lít, nộp ngân sách nhà nước 340 tỷ đồng.

Kết luận nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường cơ bản nhất trí với 2 dự thảo trình bày của Sở KH&ĐT và Sở Tài chính. Từ nay đến cuối năm ngành thuế kiên quyết tăng cường các giải pháp thu; Sở KH&ĐT thành lập bộ phận đôn đốc kiểm tra các công trình dự án thanh quyết toán chậm.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh cần có giải pháp huy động vốn đầu tư gắn với nâng cao chất lượng quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn; Thực hiện nghiêm các quy trình, quy định của Luật đầu tư công về ban hành chủ trương đầu tư, về nợ đọng xây dựng cơ bản. Đi đôi với việc ưu tiên bố trí vốn để giải quyết nợ đọng xây dựng cơ bản, các cấp, các ngành phải tăng cường các biện pháp không để phát sinh nợ đọng mới. Ngân sách nhà nước không bố trí để thanh toán các khoản nợ đọng phát sinh sau ngày 31/12/2014 theo quy định của Luật Đầu tư công.

Ngoài ra, thực hiện nghiêm điều kiện bố trí vốn các dự án khởi công mới theo quy định của Luật đầu tư công; việc điều chỉnh dự án, gia hạn thời gian hợp đồng đảm bảo theo đúng quy định.

Thu Huyền