Nam Đàn sẽ có thêm 1 thị trấn ở vùng “năm Nam”

(Baonghean.vn) - Đó là thông tin được lãnh đạo huyện Nam Đàn báo cáo tại cuộc làm việc với đoàn giám sát Quốc hội tỉnh đề nghị địa phương cần khai thác, sử dụng có hiệu quả các công trình được đầu tư từ nguồn vốn ODA.

Sáng 7/3, đoàn giám sát Quốc hội tỉnh do ông Nguyễn Thanh Hiền - Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm Trưởng đoàn có cuộc làm việc với huyện Nam Đàn về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài (ODA) giai đoạn 2011-2016” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đoàn giám sát làm việc với huyện Nam Đàn. Ảnh: Thanh Lê
Nam Đàn là địa phương được thụ hưởng Dự án Khôi phục vùng ngập lũ tỉnh Nghệ An, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng vùng ngập lũ, ngập úng các xã "năm Nam" (gồm Khánh Sơn, Nam Kim, Nam Phúc, Nam Cường và Nam Trung) huyện Nam Đàn, nhằm hạn chế thiệt hại do lũ lụt gây ra cho nhân dân 5 xã tại vùng "năm Nam"; tổ chức ứng cứu nhanh và xử lý các sự cố khi có lũ lụt xảy ra trong vùng, ổn định sản xuất và cuộc sống, góp phần xóa đói giảm nghèo.
 
Đoàn Giám sát khảo sát thực địa các công trình thuộc Dự án Dự án Khôi phục vùng ngập lũ tỉnh Nghệ An, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng vùng ngập lũ, ngập úng các xã "năm Nam" huyện Nam Đàn. Ảnh: Thanh Lê
Dự án với tổng mức đầu tư 672.148 triệu đồng, từ nguồn vốn quỹ phát triển Ả rập xê út chiếm 50% tổng mức đầu tư, được chi phí xây lắp cho các tuyến đường cấp IV đồng bằng, tổng chiều dài 29,98 Km và 15 nhà cứu hộ loại 1, loại 2 và loại 3. Nguồn vốn đối ứng phía Việt Nam gồm nguồn vốn khắc phục hậu quả mưa lụt các tỉnh miền Trung và các nguồn vốn hợp pháp khác. Nguồn vốn ODA bố trí đến hết năm 2017 là 308.211 triệu đồng. Nguồn vốn đối ứng trong nước được bố trí đến hết năm 2017 là 119.550 triệu đồng.
 

Quá trình thực hiện huyện phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn của tỉnh và bộ, ngành liên quan. Số vốn kế hoạch đã thanh toán đến 31/12/2016  trên 199,2 tỷ đồng; số vốn đối ứng trong nước của dự án được bố trí đến 31/12/2016 là 42,2 tỷ đồng.

Đoàn giám sát khảo sát thực địa tuyến đường được đầu tư từ nguồn vốn ODA tại xã Nam Kim, Nam Đàn. Ảnh: Thanh Lê
 Đây là dự án lớn, cải thiện, đảm bảo cơ sở hạ tầng, tác động trực tiếp thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an sinh cho 5 xã khó khăn chiếm 1/3 dân số của huyện Nam Đàn. Dự án triển khai người dân vô cùng phấn khởi, nhân dân tự nguyện hiến đất, hiến tài sản để thực hiện dự án.

Để khai thác sử dụng hiệu quả các công trình, dự án được đầu tư từ Dự án Khôi phục vùng ngập lũ tỉnh Nghệ An huyện Nam Đàn đã quy hoạch cụm công nghiệp dịch vụ tại xã Nam Phúc, Nam Cường, Nam Kim và quy hoạch thị trấn trong tương lai tại vùng Năm Nam.

Sau dự án hoàn thành, các địa phương vùng Năm Nam đã bước đầu xây dựng, hình thành các mô hình kinh tế nông nghiệp theo hướng đầu tư công nghệ cao.

Về tuyến đường nối từ cầu Yên Xuân nối QL 15 đang được Sở Giao thông vận tải đề xuất nâng cấp lên Quốc lộ.

Thay mặt, đoàn giám sát, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Thanh Hiền ghi nhận huyện Nam Đàn triển khai dự án đúng quy định, quy trình văn bản hướng dẫn của Trung ương của tỉnh; huyện chủ động lựa chọn phương án kêu gọi đầu tư; xây dựng các phương án huy động sức dân, bố trí kinh phí của huyện cho công tác giải phóng mặt bằng; huyện quan tâm công tác thanh kiểm tra dự án.

Ông Nguyễn Hồng Sơn - Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn báo cáo quá trình triển khai dự án. Ảnh: Thanh Lê
Đoàn giám sát đề nghị làm tốt công tác quản lý hồ sơ; thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo; tiếp tục đôn đốc triển khai các hạng mục chưa hoàn thành, hoàn thành chế độ thanh quyết toán dự án.

Cùng với đó, huyện cần tranh thủ kêu gọi nguồn vốn đối ứng của dự án; đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư, tạo đột phá, thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội huyện Nông thôn mới làm tiền đề xây dựng huyện Nông thôn mới kiểu mẫu của cả nước.