#nam xuân

13 kết quả

Trồng hẹ cho thu nhập hơn 200 triệu đồng/ha

Trồng hẹ cho thu nhập hơn 200 triệu đồng/ha

(Baonghean.vn) - Xã Nam Xuân, Nam Đàn đưa vào trồng hẹ sạch từ vài năm lại nay và đây được coi là cây rau sạch nhất, an toàn trong sản xuất và thu lãi cao so với các cây trồng khác. Toàn xã có 10 ha hẹ, 1 ha cho thu nhập hơn 200 triệu đồng.